Tlačové správy

25. výročie prijatia Ústavy samostatnej SR oslávia aj na Ústavnom súde SR

Vznik najdôležitejšieho zákona štátu – Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) zajtra oslávia aj sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) a zamestnanci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík sa v zastúpení predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej zúčastní na slávnostnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd Slovenskej republiky bude od 4. septembra 2017 pravidelne zverejňovať jednotlivé články „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky“, ktorá tento rok oslávi prvé narodeniny na svojej facebookovej stránke. Na historicky prvom Dni otvorených dverí ústavného súdu 29. septembra 2016 ju dovtedy ako jedinú a prvú ilustrovanú publikáciu svojho druhu na Slovensku verejnosti predstavila predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková. „Považujem za prirodzené, že je to práve Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý si dal za cieľ priblížiť Ústavu Slovenskej republiky širokej verejnosti v jej ilustrovanej podobe, a to predovšetkým žiakom základných škôl, ale aj žiakom stredných škôl, a to pútavým a pre čitateľa zrozumiteľným spôsobom.“ uviedla predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Odpoveď na to, prečo vznikla prvá „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky“ práve na  ústavnom súde, je jednoduchá:

  • vznik Ústavného súdu Slovenskej republiky nadväzuje na schválenie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992, ktorá zakotvila Ústavný súd Slovenskej republiky ako exkluzívneho nositeľa ochrany ústavnosti v Slovenskej republike,
  • ústava v čl. 124 až čl. 139 vymedzila inštitúciu ústavného súdu, jeho právomoc, rozdelenie pôsobnosti medzi plénom a senátmi ústavného súdu, ako i základy  organizácie ústavného súdu a postavenia jeho sudcov,
  • následne čl. 140 ústavy splnomocnil Národnú radu Slovenskej republiky na prijatie zákona upravujúceho podrobnosti o organizácii ústavného súdu, na základe čoho bol 20. januára 1993 prijatý zákon Národne rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

Účelom Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky nie je a ani nemôže byť nahradenie záväzného textu Ústavy Slovenskej republiky ani podanie jej záväzného výkladu. Môže však slúžiť pri výučbe mladej generácie.“ dodáva predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

„Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky“ bude počas tohtoročného Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 29. septembra 2017 slávnostne odovzdaná novému ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako učebný materiál pre základné a stredné školy.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore