Košice

Prehľad podujatí 38.týždeň – 14.09.2017

PONDELOK                Mesto Košice

18. septembra             MMK, Trieda SNP č. 48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka

8:00                                XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

____________________________________________________

PONDELOK                Univerzita P. J. Šafárika

18. septembra             Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, KE

14:00                              Téma brífingu:

Otvorenie výstavy Tučniaky v rozšírenej realite a výstavy fotografií  Antarktída 2017

                                        Hosť brífingu:

  •                                prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor UPJŠ
  •                                ostatných hostí organizátori doplnia na mieste

 ____________________________________________________

 STREDA                       Slovenské technické múzeum (STM)                     

20. septembra             STM, Hlavná 88, KE

10:00                              Témy TB:

  •                                  70  výročie založenia STM
  •                                  Sprievodné podujatia osláv v dňoch 20. – 22. septembra 2017:

– konferencia Múzeá vedy a techniky

– výstava Čaro bakelitu  – vernisáž  20.9.2017 o 15:30 hod.

– slávnostný Gala večer  20.9.2017 o 18:30 hod Malá scéna ŠD KE

– odhalenie Pamätnej tabule zakladateľovi a prvému riaditeľovi Technického múzea dr. Štefanovi Butkovičovi, CSc. na budove Skladu soli v NKP Solivar Prešov  21.9.2017 o 15:30 hod.

                                          Hostia TB:

  •                                Ing.Eugen Labanič – generálny riaditeľ STM
  •                                  Mgr. Zuzana Šullová – námestníčka GR STM pre odborné činnosti
  •                                  Mgr. Ján Melich – námestník pre marketing STM

Účasť na Gala večeri nahlásiť najneskôr do 18.9.2017 na: sekretariat@stm-ke.sk

tel.: 055/ 2451111, 055/7260611

 (Pozvánka na Gala večer v prílohe)

_______________________________________________________

 INÉ

 MOSTY  BEZ  BARIÉR

Streda 20. septembra 2017 od 10:00 hod., areál Strednej odbornej školy, Pribeník Mosty bez bariér –  9. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí. Módna prehliadka, ukážky remesiel, športové súťaže, kadernícke a kozmetické služby, aranžovanie kvetín, gurmánske špeciality, jazdecká škola a mnoho ďalších. V parku pri historickom kaštieli Majláthovcov študenti z desiatok stredných škôl z Košického kraja budú prezentovať svoju činnosť spolu so špeciálnymi školami a zariadeniami sociálnych služieb na území kraja. Príležitosť vidieť na jednom mieste výsledky práce stredoškolákov a ich pedagógov, klientov zariadení sociálnych služieb. O dobrú náladu sa postarajú žiaci v celodennom kultúrnom programe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 CYKLOTÚRA  PO  DOLNOZEMPLÍNSKEJ  MAGISTRÁLE

Štvrtok 21. septembra 2017 o 8:30 hod., štart – Železničná stanica, Streda nad Bodrogom, ukončenie cyklotúry – Veľké Kapušany o 14:00 hod. Košický samosprávny kraj a krajská cyklokoordinátorka pozývajú na informačnú cyklotúru po Dolnozemplínskej cyklomagistrále CM017. Predstavíme Vám novú cyklotrasu, ktorú sme pripravili pre všetkých milovníkov bicyklovania v čarovnej prírode. Prevedie vás unikátnym prostredím povodia Latorice.

(Viac informácií a kontakt v pozvánke)

 ___________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 KONFERENCIA  O CESTOVNOM RUCHU  V  BRUSELI

Pod gesciou predsedu Európskeho parlamentu (EP) sa 27. septembra 2017 uskutoční v Bruseli konferencia na tému Budúcnosť turistického ruchu v Európskej únii. Na konferencii by mali vystúpiť  predseda EP, zástupcovia Európskej komisie  a turistického priemyslu. Diskusie môžu byť zaujímavé najmä v kontexte bezpečnosti, digitálnej a zdieľanej ekonomiky.

EP preplatí pozvanému novinárovi náklady na cestu do Bruselu: skutočná cena letenky v economy class + ubytovanie v Bruseli na jednu noc (paušál 180 eur). Pozvaný novinár by mal ovládať jeden z hlavných jazykov EÚ, ideálne anglický.

Záujem potvrdiť do 17. septembra 2017:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

(Predbežný program konferencie v prílohe)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 ____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore