Tlačové správy

Slovenské technické múzeum v Košiciach oslavuje 70. výročie svojho vzniku

70 ROKOV JE SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM CELONÁRODNOU MÚZEJNOU INŠTITÚCIOU PRE DEJINY VEDY A TECHNIKY. Od svojho vzniku v roku 1947 sa výrazne podieľa na šírení historicko-technického povedomia, na rozvoji slovenskej kultúry  a vzdelanosti v kontexte európskeho i svetového kultúrno-technického dedičstva. Mimoriadne bohatý, hodnotný a rozsiahly zbierkový fond, ktorý múzeum zhromaždilo počas sedemdesiatročnej existencie, je základom budovania špecializovaných expozícií, stálych vystavovaných súborov a krátkodobých výstav. Je v ňom zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, všeobecné strojárstvo, textilné stroje, energetika, polygrafia, kancelárske stroje, letectvo, hodinárstvo, stavebníctvo, vodohospodárstvo, dorozumievacia technika, elektrotechnika, fotografická a kinematografická technika, geodézia a kartografia, priemyselný dizajn, doprava, fyzika, astronómia. Okrem hlavných expozícií v sídle Slovenského technického múzea v Košiciach   v  súčasnosti  múzeum spravuje vysunuté múzeá: Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej – expozícia fotografickej techniky, NKP Solivar v Prešove s expozíciou ťažby soli s rekonštruovaným objektom historického  Skladu soli. Ďalej v správe STM je Kaštieľ v Budimíri – expozícia historických hodín,  Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej a technická pamiatka Hámor v Medzeve,  v Spišskej Novej Vsi je to  vysunutá expozícia História baníctva na Spiši. Z výrazných počinov, ktoré múzeum zrealizovalo v posledných rokoch je treba spomenúť realizáciu  projektu v rámci EHMK Košice 2013 – vybudovanie Vedecko-technického centra pre mládež, kde dominuje interaktivita a demonštrácie s dôrazom na  technické disciplíny a exaktné vedy.

Tento rok je významný aj pre MÚZEUM LETECTVA, ktoré si pripomína 15. výročie svojej existencie. STM-Múzeum letectva sústredilo vzácnu kolekciu leteckých motorov, leteckej prístrojovej techniky a originálov lietadiel do  expozícií, ktoré  poskytujú prehľad o technickom vývoji lietadiel a informácie súvisiace s vývojom letectva ako takého. Sprístupnené sú expozície Počiatky letectva  do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie a unikátna Galéria lietadiel – expozícia leteckej techniky získanej ako dary od prezidentov a vlád rôznych štátov Európy, USA a Číny.

O významnom postavení múzea svedčí aj skutočnosť, že Slovenské technické múzeum sa v prestížnej národnej súťaži MÚZEUM ROKA stalo trikrát jej víťazom v kategórii špecializovaných múzeí a galérií s celoštátnou pôsobnosťou. Ocenená bola vysoká profesionalita a skvalitňovanie odborných múzejných činností v rokoch 2008, 2010 a 2013. Zásadnými počinmi STM prihlásenými do súťaže boli o. i.  unikátna Sieň elektrických výbojov (2008), modernizácia expozícií Hutníctvo a Metalurgia (2010),  komplexná reinštalácia expozície Počiatky letectva do roku 1945 a vydanie Slovníka historických technických pojmov a výrazov (2013).

Medzi významné ciele Slovenského technického múzea v najbližšom horizonte patrí rozšírenie prezentácie dopravy prostredníctvom pobočky STM-Múzea dopravy v Bratislave o témy riečna doprava a lodná preprava. Múzeum v roku 2013 do svojej správy prevzalo loď – remorkér Šturec, na ktorej by v blízkej budúcnosti v Zimnom prístave v Bratislave  malo  vzniknúť  MÚZEUM RIEČNEJ A LODNEJ DOPRAVY.

Pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku pripravuje Slovenské technické múzeum v dňoch 20. – 22. septembra 2017 osobitný program s účasťou vzácnych hostí zo Slovenska a zahraničia, zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predstaviteľov kultúrneho života. Do metropoly východu zavítajú hostia z múzejných inštitúcií, svojou účasťou ju poctia aj bývalí a súčasní zamestnanci. Uskutoční sa trojdňová konferencia MÚZEÁ VEDY A TECHNIKY, ktorej zámerom je výmena informácií o aktuálnej situácii v oblasti komplexnej ochrany technického kultúrneho dedičstva realizovanej lídrami technického múzejníctva na území bývalého Československa. Špeciálny priestor konferencie je vyhradený na prezentáciu unikátov v samostatnej kategórii múzejných zbierok – zbierkach dejín techniky slovenských múzeí. V bohatom sprievodnom programe konferencie bude v STM-NKP Solivar v Prešove odhalená pamätná tabuľa DR. ŠTEFANOVI BUTKOVIČOVI, CSC. – OSOBNOSTI STOJACEJ PRI ZRODE A PRVÉMU RIADITEĽOVI TECHNICKÉHO MÚZEA, ďalej podujatie k 15. výročiu vzniku samostatnej pobočky STM-Múzea letectva v Košiciach. Širokej verejnosti múzeum vo svojom sídle v Košiciach predstaví výstavu  Čaro bakelitu „Bakelit story“ – 100 rokov výroby bakelitu na Slovensku.

OSLAVY VYVRCHOLIA SLÁVNOSTNÝM GALA VEČEROM, KTORÝ SA BUDE KONAŤ 20. SEPTEMBRA 2017 O 18:30 HOD. V PRIESTORE MALEJ SCÉNY ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE.  

 http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/program-2/podujatia

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore