Tlačové správy

Na zasadnutí Benátskej komisie sa zúčastňuje sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová

Na zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva – Benátskej komisie sa 6. – 7. októbra 2017 v Benátkach zúčastňuje v zastúpení predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej sudkyňa Jana Baricová. Súčasťou 112. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie sú okrem iného aj témy ako spolupráca s orgánmi Rady Európy, sledovanie vývoja vo veci skorších stanovísk Benátskej komisie, diskusia a prijatie stanovísk k jednotlivým krajinám.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore