Tlačové správy

STM v Košiciach predstaví vo svojom výročnom roku Igráčka v podobe dobrodruha a cestovateľa Beňovského a vynálezcu J. M. Petzvala.

Slovenské technické múzeum v Košiciach v spolupráci s firmou EFKO-kartón, s.r.o. a Technickým múzeom v Brne pozývajú všetkých zvedavých na výstavu pre celú rodinu. 5. októbra tohto roka otvorí múzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o súčasnosti, vývoji aj históriu výroby tejto hračky. Súčasťou výstavy budú opäť dve unikátne osobnosti z dielne pána Miroslava Slobodu. Tentoraz pôjde o cestovateľov, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vedca a vynálezcu J. M. Petzvala. Zaujímavosti o oboch významných Slovákoch a veľa ďalšieho budú k videniu a objavovaniu v múzeu až do februára 2018.

,,Výstavu Fenomén IGRÁČEK otvoríme v roku osláv 70 rokov od založenia Slovenského technického múzea v Košiciach,“ uvádza Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu. ,,To nám príde viac ako príhodné, so zreteľom na technickú stránku výroby Igráčka. Na Slovensku sme po Bratislave len druhým mestom, kde táto výstava bude k videniu, “ dodáva Ján Melich.

,,Existujú známe a menej známe osobnosti histórie. V prípade oboch vystavených pánov v podobe Igráčka, si dovoľujem odhadovať, že ide o tie menej známe postavy. Avšak nemenej významné, “ uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. ,,Presah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobne príde obrovský. Predstavuje nielen technickú stránku výroby, jej všetky procesy, ale projektom stvárnenie významných osobností necháva nahliadnuť tiež do histórie daného mesta. Každá výstava je doplnená o novinky z produkcie firmy EFKO, českého výrobcu spoločenských hier a hračiek vrátane Igráčka. Je nutné tiež poďakovať Technickému múzeu v Brne, kde výstava pred šiestimi rokmi vznikla, “ dodáva Zdeněk Rauš.

„Výstavou v Bratislave naše putovanie s Igráčkom na Slovensku začalo a úspešne pokračuje Košicami,“ hovorí Miroslav Kotík, majiteľ spoločnosti EFKO. ,,Verím, že výstava nadchne rady ľudí a detí a tí pri jej návšteve objavia mnoho nových informácií,“ dodáva Miroslav Kotík.

Cena vstupeniek na výstavu je pre dospelých 2 € a pre deti od 6 rokov 1 €.

M. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu i objavovania neznámych území. Bol jedným z prvých objaviteľov skúmajúcich severný Pacifik – preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty). Preskúmal tiež Ostrov sv. Vavrinca a Madagaskar, ktorému vládol krátko ako kráľ, než padol v boji s francúzskymi inváznymi silami. Jeho Pamäte sa stali svetovým bestsellerom.

Jozef Maximilián Petzval sa narodil sa na slovenskom Spiši v rodine nemeckého učiteľa pochádzajúceho z Moravy. Vyštudoval univerzitu v Budapešti, kde v roku 1828 získal inžiniersky diplom a v roku 1832 doktorát z matematiky. Na tejto univerzite potom učil najprv ako asistent a od roku 1835 ako profesor. V roku 1837 odišiel prednášať matematiku do Viedne. V roku 1840 vypočítal a skonštruoval objektív so svetelnosťou 1: 3,5 (petzvalov objektív), ktorý potom použil vo svojich prístrojoch výrobca fotoaparátov Johann Christoph Voigtländer. V roku 1857 sa stal Petzval členom Rakúskej akadémie vied. Petzval tiež patentoval v roku 1857 krajinársky objektív (orthoskop) pre veľkoformátové kamery. O význame jeho objektívu svedčí, že sa podľa jeho princípu vyrábali vysoko svetelné objektívy ešte v dvadsiatom storočí. 

Slovenské technické múzeum (STM) ako jediné múzeum všeobecného technického zamerania na Slovensku poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje staroslivosť o vybranej technické pamiatky na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografické technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodné hospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historické prístrojovej techniky z fyziky a astronómie.

Spoločnosť EFKO, český výrobca hier a hračiek, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Po celú dobu sa zameriava okrem výroby taktiež na charitatívne akcie. Podporuje sponzorskými darmi rad materských škôlok, základných a špeciálnych škôl, detských domovov a dojčenských ústavov. Spoločnosť EFKO sa zaradila do projektu Klokánek na podporu týraných a opustených detí. Tým už od roku 2006 pravidelne získava vianočné darčeky a pomáha tak ich malým zverencom prežiť radostnejší Vianoce. Za svoje výrobky získalo EFKO rad ocenení – FOR TOYS 2010 – cena GRAND PRIX za Igráčka. V roku 2011 získalo čestné uznanie v rámci projektu vizionár 2011. Ocenenie bolo udelené za oživenie tradičných detských hračiek IGRÁČEK a uvedenie na trh novej série, ktorá využíva najnovších poznatkov z oblasti didaktiky a detskej psychológie. Projekt vizionári organizuje združenie Czech Inno pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu. V roku 2012 spoločnosť EFKO získala ocenenie v súťaži „Českých 100 najlepších“ za strategickú hru ABAK, ktorú odporúča takisto Mensa ČR, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Univerzita Karlova. Kreatívna stavebnice ROTO START, získala ocenenie „Správna hračka“ za rok 2013. Populárna rodinná spoločenská hra Jožin z bažin sa chváli hneď dvomi oceneniami; „Správna hračka 2013“ a „Najlepšia novinka 2013“ v kategórii Hry, puzzle a karty. Posledné cenu má firma z roku 2014 – označenie „Správna hračka“ 2014 pre súbor obľúbených hier Moje prvé hry.

Technické múzeum v Brne (TMB) je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, je priamo riadené Ministerstvom kultúry Českej republiky. Svoj zbierkový fond prezentuje formou múzejných expozícií a výstav, ktoré organizuje samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami, vrátane zahraničných. Organizuje konferencie a prednášky. Rozvíja edičnú činnosť. Venuje sústavnú pozornosť práci s verejnosťou, predovšetkým s deťmi a mládežou. Vedeckého cieľa dosahuje pôvodným výskumom v oblastiach vedeckotechnického vývoja a múzejnej dokumentáciou v odboroch svojej profilácie činnosti. Vypracúva odborné posudky a odporúčania, vedecké rešerše a expertízy. Napomáha pri odbornej výchove študentov formou odbornej praxe a vedením absolventských a záverečných prác. V spolupráci s vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami zabezpečuje výučbu v odboroch muzeológia a konzervovanie – reštaurovanie. Vydáva osvedčenia na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty podľa príslušného zákona a eventuálne podáva návrhy na vyhlásenie týchto predmetov za kultúrnu pamiatku. Zapožičiava zbierkové predmety na účely študijné a výstavné. Zaisťuje činnosť dobrovoľných spolupracovníkov múzea, najmä prostredníctvom Kruhu priateľov TMB.

STM spravuje aj technické pamiatky, ako napríklad Solivar pri Prešove, Vysokú pec Karol vo Vlachove, Hámor v Medzeve. Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli  Budimír, NKP Solivar – Prešove, v STM – Múzeu letectva v Košiciach, Múzeu JM Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM – Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-hutníckom centre v Spišskej Novej Vsi – vysunutá expozícia História hutníctva na Spiši. V roku 2013 vzniklo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež s viac ako 110 interaktívnymi exponátmi z mechaniky, techniky, matematiky, fyziky a biológie.

Pro více informací kontaktujte:

Efko ; Kateřina Goroškov, goroskov@efko.cz  gsm: 731 613 603, www.efko.cz

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore