Košice

Prehľad podujatí 41. týždeň – 06.10.2017

PONDELOK                    Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ)

9. októbra                       RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

13:00                                 Téma TB:

Porušovanie ľudských a osobnostných práv v lekárskej službe prvej pomoci

        Hostia TB:

  •                                   MUDr. Andrej Janco – prezident SLÚŠ
  •                                  MUDR. Alena Jancová – hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami

__________________________________________________________

 INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE  – TECHNICKÁ  UNIVERZITA

Piatok až nedeľa 6. – 8. októbra 2017 – pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na premiérovú tému Technická univerzita. Areál výstaviska z 1. Československej republiky. Kedysi najväčšia budova vo Východoslovenskom kraji. Fungujúci výťah pater noster. Auto s najnižšou spotrebou. Bývalá likérka. Dielo slávneho sochára.

Milan Kolcun sprevádza v piatok (6. október) o 15:30 a 17:00, v sobotu (7. október) o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 a v nedeľu (8. pktóber) o 12:00, 14:00 a 15:30.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac na: www.potulka.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MARGECANSKE  FAJNOTY

Sobota a nedeľa 14. a 15. októbra 2017, Margecany – Margecanské fajnotyposledné podujatie z tohtoročného kalendára Top podujatí Terra Incognita. Dobroty z dolného Spiša ponúknu kuchňe z Margecian, Kojšova, Veľkého Folkmaru, Jakloviec, Krompách, Sloviniek, Kolinoviec, Kluknavy, Miklušoviec, Smižian, Sedlíc, Oľšavice, Spišského Štvrtka, Vojkoviec a Závadky. Fajnoty ponúknu aj zahraničné špeciality a špeciality šéfkuchárov z Rumunska, Srbska, Česka, Švédska, Ukrajiny a Poľska, zahanbiť sa nedá ani Tatranský či Prešovský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC). Do svojich hrncov dajú návštevníkom nahliadnuť a špeciality ochutnať, tiež poľovnícka a pytliacka kuchňa. V nedeľu na poludnie sa začne na veľkom pódiu festival dedinskej kultúry Veniec krásy vekmi uvitý a po ňom uvedú do života nový hudobný nosič folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian. Pripravený je bohatý sprievodný program – napr. prehliadka národnej technickej pamiatky Margeciansky tunel.

Viac informácií a program na:

https://web.vucke.sk/sk/novinky/margecanske-grulovniki-zavonaju-kuchni-ulici.html

____________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

JUBILANTI  2017

Utorok 10. októbra 2017 o 14:00 hod., reštaurácia K 2 (Metropol) Štúrova 16, Košice – slávnostný obed s jubilantmi – členmi RO SSN, ktorí v roku 2017 oslávili okrúhle životné jubileum.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_______________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore