Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR odovzdala ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR „Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky“ a „Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej únie“

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková sa dnes stretla na detašovanom pracovisku Kancelárie ÚS SR  v Bratislave s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou. Spoločne viedli rozhovory o spoločensky aktuálnych témach s dôrazom na potrebu zvyšovania právneho povedomia detí a mládeže.

Predsedníčka ústavného súdu informovala ministerku školstva, vedy, výskum a športu SR, že práve naliehavá potreba zvýšiť právne povedomie mladých ľudí ju priviedla k myšlienke vytvoriť publikácie, ktoré by žiakom a študentom základných a stredných škôl priblížili a ozrejmili prijateľnou formou základný právny dokument najvyššej právnej sily – Ústavu Slovenskej republiky a právne záväzný akt a významný pilier ochrany práv a slobôd občanov Európskej únie – Chartu základných práv Európskej únie. Preto pod jej vedením vytvoril odborný tím „Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky“ „Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej únie“.

Obe spomínané ilustrované publikácie predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková odovzdala ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martine Lubyovej. „Slúžiť môžu ako učebný materiál na hodinách dejepisu a náuky o spoločnosti na základných a stredných školách“, dodala predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.

Široká verejnosť, najmä žiaci a študenti základných a stredných škôl, sa s „Ilustrovanou Ústavou Slovenskej republiky“ a „Ilustrovanou Chartou základných práv Európskej únie“ mali možnosť oboznámiť na prvom a druhom ročníku Dňa otvorených dverí ústavného súdu (29. 9. 201629. 9. 2017), počas ktorých boli spomínané publikácie pokrstené. „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky“ sa od 4. septembra 2017 postupne zverejňuje na facebookovej stránke ÚS SR.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore