Tlačové správy

Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov

Dňa 8. novembra 2017 sa v kongresovej sále TECHNOPOL-u v Bratislave na Kutlíkovej ulici uskutočnila konferencia  Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Partnermi podujatia boli: spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá podporuje spoluprácu pre uplatnenie progresívnych – SkyWay Technologies na Slovensku, spoločnosť Huawei Technologies, ktorá pracuje v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Cieľom konferencie bolo prezentovať a podčiarknuť významnú úlohu inžinierov, vedcov a technikov v procese prenosu poznatkov vedy a techniky do praxe. Transfer poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu.

Účastníci podujatia, ktoré moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS, vzhliadli 7 zaujímavých vystúpení, ktoré prezentovali nasledovné osobnosti:

Ing. Lukáš Zendulka,PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.,

Dr. Ing. František Simančík, Slovenská akadémia vied,

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o.

pán Bill Shiyi, Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

pán Miloš Gubrický , Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave

Bližšie informácie, ako aj vybrané fotky z podujatia nájdete na www.zsvts.sk

Info o ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 45 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a technických vysokých škôl v SR. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významným medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť pre akreditáciu inžinierskeho vzdelávania) a ďalšie.

 

Kontakt pre média:                                             

Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, 02/5020 7629; krajcovic@zsvts.sk

ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore