Tlačové správy

Výročie reformácie pripomína výstava v košickej Verejnej knižnici J. Bocatia

500. výročie reformácie si Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripomína výstavou pod názvom Sola Scriptura. Expozícia je čitateľom a návštevníkom prístupná na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48 v Košiciach do 15. decembra 2017 vo výpožičnom čase oddelenia.

Výnimočné historické tlače, dobové dokumenty, ilustrácie i vystavené exponáty vo fragmentoch približujú bohatý päťstoročný príbeh reformácie s dôrazom na mesto Košice.

Návštevníci sa môžu začítať do 95 téz pribitých Martinom Lutherom na bránu kostola vo Wittenbergu, ktoré stoja na začiatku celého reformačného procesu. Súčasťou výstavy sú staré Biblie, výklady Svätého Písma, nechýbajú knižné vydania augsburského vyznania, katechizmus, či iné teologické diela. Vystavené predmety približujú aj bohoslužobný život protestantských cirkví, ktorý je poznačený novátorským vnímaním praktizovania viery a sviatostí.

Neoddeliteľnou súčasťou reformačných tradícií je spev a hudba, ktorú sprítomňujú spevníky z rôznych období, spolu s najznámejším kancionálom Cithara sanctorum od Juraja Tranovského.

Reformačné myšlienky prenikli i do Košíc a ovplyvnili ich kultúrny, spoločenský a hospodárky život. Výstava preto približuje aj najdôležitejšie historické medzníky, architektonické pamiatky i osobnosti z prostredia dvoch najväčších protestantských konfesií pôsobiacich v meste už od dôb ranej reformácie – Evanjelickej a. v. cirkvi a Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Výstava vznikla v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Košice, Maďarským Reformovaným cirkevným zborom v Košiciach a  Reformovaným cirkevným zborom v Lastovciach, ktorí zapožičali časť vystavených predmetov.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová

Email: palagyiova@vkjb.sk

Tel: 055/622 32 91

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore