Košice

Prehľad podujatí 47. týždeň – 16.11.2017

PONDELOK                   Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

20. novembra                Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku

10:00 – 14:00                 Knižnica Technickej univerzity, Letná 9, Košice

                                            Cezhraničné diskusné fórum na témy:

 •                                     Budúcnosť Európy a mládež
 •                                       30. výročie Erasmus +

                                             Hostia:

 •                                      Monika Smolková – poslankyňa EP (S&D/ SMER-SD)
 •                                      György Schöpflin – poslanec EP (EPP/FIDESZ)

                                            Ďalší diskutujúci:

 •                                     Jozef Benka – Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia UPJŠ Košice
 •                                     Marianna Rudinská – Erasmus Student Network, Technická univerzita v Košiciach
 •                                    Dorottya Szöke – Tempus Public Foundation, Maďarsko

Podujatie bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku s tlmočením.

Média budú mať priestor pre individuálne rozhovory po skončení programu od cca 12:15 hod.

_________________________________________________

 PONDELOK                  Svet zdravia

20. novembra                vstupný vestibul Nemocnice, Špitálska ul. č. 2, Michalovce

18:00                               Téma TB:

                                          Oficiálne otvorenie Nemocnice novej generácie

– detailné predstavenie konceptu Nemocnice novej generácie (rozsah poskytovaných služieb, nové procesy na zvýšenie bezpečnosti pacientov a pod.)

– exkluzívna večerná prehliadka nemocnice pred jej otvorením

                                        Hostia TB:

 •                                 Marek Duban – generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia
 •                                 Vladimír Dvorový – riaditeľ nemocnice
 •                                 Vladimír Kumičák – projektový manažér
 •                                 Štefan Kvak – primár chirurgie
 •                                 Dana Krajňáková – primárka interného oddelenia z UN LP v KE

 (Viac informácii o nemocnici v priloženej TS)

 Program otvorenia nemocnice:

 Utorok 21. novembra 2017 o 11:00 hod. – oficiálne otvorenie vo vstupnom vestibule

 • 9:00 – 10:30 – možnosť realizácie foto a video dokumentácie v novej nemocnici (účasť je nevyhnutné nahlásiť emailom vopred)
 • 11:00 – 12:00 – oficiálne otvorenie novej nemocnice
 • 12:00 – 14:00 – skupinové prehliadky s odborným výkladom a individuálne rozhovory (na otvorení budú prítomní aj partneri Penta Investments Jaroslav Haščák a Eduard Maták, súčasný predseda KSK Zdenko Trebuľa, primátor mesta Michaloviec Viliam Záhorčák a ďalší hostia zo zdravotníckeho sektora)

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Tomáš Kráľ, komunikačný manažér a hovorca

mobil:  +421 915 850 823

e-mail: tomas.kral@svetzdravia.com

web:    www.procare.sk; www.svetzdravia.com

__________________________________________________

 STREDA                    Košický samosprávny kraj (KSK)

22. novembra           Školský internát, Považská 7 – spoločenská sála, KE

10:00                           Ocenenie najlepších študentov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

______________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 _________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore