Tlačové správy

Skladateľ Jozef Grešák – život a dielo

Pod týmto názvom je v súčasnosti inštalovaná výstava v Dome umenia, ktorý je sídlom Štátnej filharmónie Košice. Práve s existenciou tohto orchestra (1968) je spätá najvýznamnejšia etapa v skladateľskej činnosti Jozefa Grešáka, skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života. V prvých desiatich rokoch svojej existencie orchester uviedol premiéry jedenástich Grešákovych kompozícií.

V predposledný deň roka 2017 uplynie 110 rokov od skladateľovho narodenia a 17. apríla tohto roku sme si pripomenuli 30 rokov od jeho úmrtia. Z tohto dôvodu vznikol celoročný projekt Rok Jozefa Grešáka pod patronátom primátora mesta Bardejov Borisa Hanuščáka.

Hlavní organizátori – Šarišské múzeum Bardejov, Rodina akad. mal. Evy Grešákovej a Predsedníctvo Roka Jozefa Grešáka pripravili sériu viac ako dvanástich podujatí naprieč Slovenskom – od Bratislavy po rodný Bardejov. Práve tu Rok Jozefa Grešáka zavŕši medzinárodná muzikologická konferencia na prelome januára a februára 2018.

Ťažiskovým momentom Roka Jozefa Grešáka sa stala výstava, ktorá vo svetle nateraz známych dokumentov približuje zložité životné osudy skladateľa a jeho tvorivé kompozičné prejavy. V rámci putovania po viacerých mestách a inštitúciách Slovenska sa teraz uviedla v Košiciach.

Prvý kontakt Jozefa Grešáka s Košicami priniesla dvojročná vojenská služba. Bolo to zároveň v dobe začiatku existencie Košického rozhlasu. Ďalšie obdobie sa viaže na pôsobenie ako korepetítora v Štátnom divadle v Košiciach a potom od roku 1957 na poste tajomníka Krajskej organizácie Zväzu slovenských skladateľov. Táto činnosť rozšírila Grešákove aktivity o rozmer rozvíjania hudobného života v samotnom meste Košice a na celom Východnom Slovensku.

Silvia Fecsková, muzikologička a kurátorka výstavy

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore