Košice

Prehľad podujatí 50.týždeň – 08.12.2017

SOBOTA                               Košický samosprávny kraj (KSK)

9. decembra                          Most Ružín, začiatok mosta na strane od Košíc

15:00                                      Téma brífingu:

                                                 Otvorenie mosta Ružín po rekonštrukcii

                                      Hostia brífingu:

 •                                          Rastislav Trnka – predseda KSK
 •                                          Jozef Lazár – prednosta Okresného úradu (OÚ) Košice a predseda Krízového štábu OÚ
 •                                          Ondrej Bernát – riaditeľ Úradu KSK
 •                                          Zoltán Bartoš – riaditeľ Správy ciest KSK
 •                                          Peter Šulek – Strabag s.r.o. – technický vedúci oblasti Košice
 •                                          Viktor Kanda – stavbyvedúci
 •                                          Ladislav Olexa – vedúci odboru dopravy Úradu KSK

__________________________________________________________

 PONDELOK                         Mesto Košice

11. decembra                       MMK, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka, KE

8:00                                         XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

_________________________________________________________

PONDELOK                          Divadlo Thália

11. decembra                       Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                                      Téma TB:

2. premiéra sezóny 2017/2018 – tragikomédia Mika Myllyaho Chaos (premiéra 14. decembra 2017, 19:00 hod.)

Hostia TB:

 •                                         Emőke Szabadi – herečka
 •                                         Henrietta Rab – herečka
 •                                         Lívia Varga – herečka
 •                                         Czajlik József – riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
 •                                         Forgács Miklós – dramaturg Divadla Thália v Košiciach

 _______________________________________________________

 UTOROK                             ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

12. decembra                     RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

10:00                                     Téma TB:

                                                Chudoba a boj proti nej. Ako rozumieť chudobe? ETP vydalo publikáciu Z chudoby k sebestačnosti – metodiku určenú tým, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými občanmi

Hostia TB:                     

 •                                        RNDr., Mgr. Miroslav Pollák, expert ETP Slovensko
 •                                       ďalší zástupcovia ETP Slovensko

Súvislosti: Pripomíname si nedávny Deň ľudských práv (10.12.). Vláda SR prijala 29.11.2017 dokument Aktualizácia národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia  a boja proti chudobe

________________________________________________________

INÉ

SPOMIENKY  NA UJA  BONIFÁCA

Pondelok 11. decembra 2017 o 14:30 hod., U kohúta, Hrnčiarska 23, Košice – prezentácia knihy Spomienky na uja Bonifáca a jej uvedenie do života. Autorkami spomienok na uja Bonifáca – Jozefa Hodorovského, zakladateľa Divadielka ABCD, sú Alžbeta Oľga Fedorjáková  Linhardová a Viera Ryšková Salzer.

(Podrobnosti v priloženej TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 13. decembra 2017 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň na tému Jeho Veličenstvo organ – ako (za)chrániť slovenské historické organy? “ Hosťom bude Mgr. art. Andrej Štafura, PhD. z Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave, vedecký pracovník organológ. Jeho práca je výborným príkladom toho, ako sa môžu rôzne oblasti vedy dopĺňať – výsostne technické vedy o akustike a materiáloch s humanitnými vedami o hudbe a histórií. V prednáške sa dozvieme, koľko máme na Slovensku historických organov, v akom stave sú, od kedy ich vieme datovať, aké rôzne materiály boli a sú využívané pri stavbe organov a (kto) čo ohrozuje naše najvýznamnejšie historické organy. Zároveň si predstavíme možnosti súčasného výskumu tohto kráľovského nástroja a prečo je vlastne dôležité organy skúmať, reštaurovať a chrániť.

_____________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

KLUB  SENIOROV

Streda 13. decembra 2017 o 13:30 hod., Kasárne/Kulturpark – pavilón November,  Kukučínova 2, Košice – výročná schôdza Klubu seniorov spojenú s predvianočnou besiedkou.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 ______________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore