Tlačové správy

Divadelný Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch 17. až 19. apríla 2024 v poradí už  26. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXVI. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, ktorá prebehne v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2024 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2024 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Trebišov.

Prehliadky sa zúčastní sedem ochotníckych divadelných súborov z Michaloviec, Košíc a Spišskej Novej Vsi. Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová  PhD.,  Mgr. Marián Lacko a PhDr. Miron Pukan, PhD.

Kontakt:

Bc. Zuzana Pavlová

pavlova.zuzana@muzeumtrebisov.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore