Košice

Prehľad podujatí 2.týždeň – 05.01.2018

UTOROK                  Košický samosprávny kraj (KSK)
9. januára
                 Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48

9:00                            2. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK na obdobie 1. polroka 2018; Voľba podpredsedov KSK; Zriadenie komisie Zastupiteľstva KSK na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie; Zriadenie komisií Zastupiteľstva KSK pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022), voľba ich predsedov; Poverenie predsedu KSK na zaslanie výzvy ministrovi hospodárstva SR na odstúpenie od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources; Správa hlavného kontrolóra KSK o výsledku kontroly v DSS REGINA Kráľovce; Návrh na odvolanie riaditeľky DSS REGINA; Správa hlavného kontrolóra KSK o výsledku kontroly v príspevkovej organizácii Správa ciest KSK; Návrh na odvolanie riaditeľa Správy ciest KSK

Celý program a všetky materiály: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=126

________________________________________________________________

 INÉ

ŽIDOVSKÉ KOŠICE – DVOJpotulka

Sobota a nedeľa 6. a 7. januára 2018, pred Vedeckou knižnicou, Košice – DVOJpotulka mestom na tému: Židovské Košice. Osobnosti židovského pôvodu z Košíc a ich životné osudy. Koľko Židov bolo v meste a koľko synagóg? Prečo v Košiciach prebehol holokaust neskôr než v Prešove? Môžete prísť na západnú trasu v sobotu alebo na východnú trasu v nedeľu alebo na obe trasy – v takom prípade však treba 2 lístky. Prehliadky s Milanom Kolcunom sa začínajú (v sobotu i v nedeľu) o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 po slovensky. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu i v nedeľu o 11:00 (slov.) a 16:00 (maď.). V nedeľu aj o 14:30.

Viac na: www.potulka.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVÉ  KONCERTNÉ  KRÍDLO

Utorok 9. januára 2018 o 17:00 hod., Konzervatórium, Timonova 2 – Koncertná sála, Košice – Slávnostný koncert pri príležitosti inštalácie nového koncertného krídla Steinway v koncertnej sále školy. Recitál významného českého klaviristu Iva Kahánka. ____________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno. _________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore