Tlačové správy

Košice dostali certifikát Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019

Predstavitelia mesta Košice, námestníci primátora Martin Petruško a Renáta Lenártová, prevzali za prítomnosti bývalého primátora Košíc a súčasného podpredsedu vlády Richarda Rašiho z rúk riaditeľky Európskeho dobrovoľníckeho centra Gabrielly Civico certifikát Košice – Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Zástupcovia oboch strán zároveň podpísali memorandum, v ktorom sa dohodli na podpore dobrovoľníctva na miestnej úrovni v Košiciach aj v širšom okolí, ak to kapacity mesta povoľujú.

Mesto Košice a Európske dobrovoľnícke centrum sa ďalej v memorande zhodli na podpore a posilnení partnerstva s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníkmi, vrátane príslušných organizácii v Košiciach a na realizácii odporúčaní zo Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva v Európe, uplatňujúc jej zásady v Košiciach. Obe strany chcú prispievať k zviditeľneniu a uvedomeniu si značky súťaže Európske hlavné mesto dobrovoľníctva v celej Európe.

„Dobrovoľníctvo má v Košiciach dlhodobú tradíciu, ale k jeho dynamickému rozvoju a rozšíreniu došlo až v posledných rokoch. Prispeli k nemu najmä významné športové a kultúrne podujatia v našom meste. Kandidatúrou na titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva sme od začiatku chceli oceniť a poďakovať za prácu mnohým Košičanom a neziskovým organizáciám. Ich činnosť možno nie je na prvý pohľad tak viditeľná, ale bez ich systematickej a trpezlivej práce v sociálnej oblasti, napríklad s bezdomovcami, s ľuďmi na hranici chudoby, v práci so zdravotne a telesne postihnutými, alebo pri skrášľovaní svojho okolia a životného prostredia, by naše mesto nebolo také krásne a úspešné.

Dobrovoľníctvo je prejavom nášho pozitívneho lokálpatriotizmu, pomáha budovať komunitu a súdržnosť, ktorú nám mnohé mestá závidia. Naším cieľom je, aby široká verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v jej zmysle jej neoceniteľného prínosu pre celú spoločnosť. Rozšírime preto viaceré kampane, ktoré mesto robí – priame workshopy na školách (základných, stredných, vysokých) pre nových dobrovoľníkov, pripravíme masívnu kampaň k Týždňu dobrovoľníctva a každoročné oceňovanie dobrovoľníkov. Titul začne síce oficiálne napĺňať až v roku 2019, už teraz však začíname systematicky pracovať a hľadať nové cesty podpory dobrovoľníctva,“ hovorí námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore