Tlačové správy

Viliam Novotný predstavil svoj program

Viliam Novotný, kandidát na primátora mesta Košice, dnes v Košiciach verejnosti predstavil svoje programové tézy. Zároveň predstavil ďalšieho člena svojho programového tímu – Jaroslava Olejára, známeho košického futbalistu a trénera.

 „V Jaroslavovi získal náš tím veľkú posilu. Som presvedčený, že len ľudia s praxou a skúsenosťami vedia pripraviť realizovateľné riešenia,“ povedal Viliam Novotný, predseda strany ŠANCA.

„Celý svoj život som zasvätil športu, konkrétne futbalu. Bol som profesionálnym hráčom futbalu i trénerom klubov na rôznych úrovniach. Hral som za VSS Košice i 1.FC Košice, s ktorým sme sa v roku 1993 stali víťazom slovenského i československého pohára. Košice sme reprezentovali v európskych pohárových súťažiach. O to viac ma mrzí, že v súčasnosti Košice nemajú klub v najvyššej súťaži i to, v akom stave sú košické štadióny. Bývali časy, keď mali Košice svoje pevné miesto medzi najlepšími. Práve preto som sa rozhodol pridať k iniciatíve Som Košičan, ktorej cieľom je vrátiť Košice, a nie len vo futbale, do prvej ligy,“ vysvetlil Jaroslav Olejár.

Viliam Novotný predstavil tézy volebného programu. „Ak chceme, aby sa Košice znovu stali metropolou v tom pravom zmysle slova, musí prísť k zásadnej zmene. Je nevyhnutné urobiť z Košíc otvorené a moderné mesto,“ vysvetlil Viliam Novotný. O svojich návrhoch riešení pre Košice sa chce rozprávať s ďalšími odborníkmi na jednotlivé oblasti v Košiciach, ale aj s každým Košičanom.

Každý, kto má nápad, ako urobiť z Košíc lepšie miesto pre život, ale aj každý, kto sa chce pridať k iniciatíve #somkosican, môže kontaktovať túto iniciatívu mailom na adresu ja@somkosican.sk alebo cez facebook či instagram.

Košice – moderné a otvorené mesto

Otvorenosť a transparentnosť

Mestské časti musia dostať viac kompetencií. Nesmú byť skoro vo všetkom odkázané na magistrát a jeho rozhodnutia. Mestské časti netreba rušiť, ale posilňovať. Len tak sa mesto dostane bližšie k ľuďom a ľudia k mestu.

Navrhujeme, aby magistrát zmenil prístup k potrebám občanov – aby sa Košice stali otvoreným mestom, ktoré on line komunikuje so svojimi obyvateľmi a obyvatelia vedia, kde presne získať informácie, ako a kde riešiť svoje problémy.

Košice musia byť transparentným mestom, ktoré zverejňuje všetky svoje kroky a spravuje svoj majetok pod verejnou kontrolou.

Doprava

Parkovanie treba vrátiť do správy mesta. Navrhujeme okamžite vypovedať zmluvu na parkovanie s EEI v celom meste, podľa nášho názoru je zmluva neplatná. Parkovanie v správe mesta bude pre Košičanov a rezidentov lacnejšie.

Chceme dosiahnuť, aby boli Košičania spokojnejší s verejnou dopravou. S tým súvisí rad navrhovaných opatrení, napr. hodnotenie liniek, zlepšenie odmeňovania šoférov, zvýhodnené cestovné pre Košičanov.

Navrhujeme posilniť cyklodopravu v meste, a to dobudovaním kontinuálnej siete cyklotrás v meste a zriadením požičovní bicyklov.

Bezpečnosť

Mestská polícia patrí do ulíc a problémových lokalít. Namiesto kontrolovania parkovania presunieme mestských policajtov na sídliská a kritické miesta.

Navrhujeme zaviesť pravidelné hliadky mestskej polície na, z pohľadu bezpečnosti, kritické linky MHD a v „šedých zónach“ sídlisk, kde sa zhromažďujú bezdomovci a asociáli.

Moderné školy

Riaditelia škôl by mali mať viac slobody a kompetencií. Navrhujeme, aby boli príjmy z prenájmov a iných aktivít príjmami školy, aby ich nemuseli odvádzať magistrátu.

Nechceme zatvárať triedy na základe počtu žiakov, túto právomoc chceme nechať v kompetencii manažmentu školy a rodičov.

Sociálne služby

Chceme budovať a naďalej rozvíjať existujúce sociálne služby. Dôležité však je, aby tieto služby fungovali efektívne a kvalitne.

Vzhľadom na nedostatočné kapacity je však nevyhnutné zabezpečiť aj nové priestory, nový domov seniorov. Využiť na to chceme už existujúce priestory v majetku mesta.

Šport

Košickú futbalovú arénu treba konečne postaviť a mestské futbalové kluby podporiť v snahe dostať sa do 1. ligy. Zároveň je potrebné podporiť futbalové akadémie, aby sme zabezpečili malým športovcom dôstojné podmienky a mestu ďalšie generácie prvoligových futbalistov.

Športoviská a telocvične pri základných školách sú často zanedbané a schátrané. Chceme podporiť ich modernizáciu a obnovu, aby mali naše deti dôstojné podmienky na športové aktivity a aby vôbec mali nejaký priestor na šport.

Našou snahou bude, aby mali Košice vlastný aquapark. Priestor vidíme v spojení Mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda. Tým podporíme nie len šport, ale aj turistický ruch.

Oddych a cestovný ruch

Košice majú svoje prírodné poklady, jazerá, lesoparky, lesy. Žiaľ, mesto sa o nich málo stará, a preto sú málo atraktívne pre Košičanov aj hostí mesta. Navrhujeme, aby mesto, v spolupráci s mestskými časťami, súkromnými vlastníkmi pozemkov, živnostníkmi a podnikateľmi zabezpečilo rozvoj obľúbených oddychových zón Anička, Alpinka, Jazero a Bankov. Formou grantov chceme podporiť zážitkovú prímestskú turistiku.

Kultúra

Vytvoríme nový systém podpory kultúrnych podujatí a ich novú štruktúru s dôrazom na cieľové skupiny, rozvoj podujatí a ich atraktivitu, s využitím zrekonštruovaných priestorov Kulturparku a Kunsthalle.

Čistota

Nelegálne skládky a čistota oddychových zón i sídlisk trápia a obmedzujú Košičanov dennodenne. Presadíme, aby boli, v spolupráci s občianskymi iniciatívami a mestskou políciou, odstránené nelegálne skládky. Zároveň chceme zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o čistotu oddychových zón v meste.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore