Tlačové správy

Iniciatíva Som Košičan predstavila riešenia pre Košice

Viliam Novotný a jeho tím z občianskej iniciatívy Som Košičan vo štvrtok 14. júna 2018 v Košiciach na programovej konferencii predstavili odbornej i laickej verejnosti v Košiciach návrh svojho programu.

„Pripravili sme realizovateľné riešenia, vďaka ktorým sa môže mesto Košice znova dostať do prvej ligy, a nie len vo futbale. Chceme však poznať názor verejnosti, obyvateľov Košíc i odborníkov na rôzne oblasti, preto sme našou programovou konferenciou otvorili verejnú debatu o riešeniach pre Košice,“ povedal Viliam Novotný, kandidát na primátora mesta Košice za iniciatívu Som Košičan.

Na Programovej konferencii občianskej iniciatívy Som Košičan vystúpili jej členovia a predniesli riešenia pre jednotlivé oblasti.

„Je najvyšší čas, aby sa z Košíc stalo moderné otvorené a transparentné mesto, ktoré online komunikuje so svojimi obyvateľmi, má call centrum, občiansky parlament, zverejňuje zmluvy aj nad rámec zákona a jeho majetok je pasportizovaný,“ vysvetlil Viliam Novotný, kandidát na primátora mesta Košice.

„Navrhujeme vrátiť parkovanie do správy mesta, čiže vypovedať zmluvu s EEI. Našim cieľom je lepšia verejná doprava. Cez smart aplikáciu navrhujeme zaviesť hodnotenie liniek cestujúcimi, čo bude jedno z kritérií pri zlepšovaní  odmeňovania vodičov MHD. Košičania, držitelia mestskej karty alebo jej smart aplikácie budú platiť za cestovanie v MHD i za parkovanie menej. Dôležité bude aj posilniť ekologickú cyklodopravu a rozvíjať integrovanú dopravu, aby sa napríklad linky SAD prechádzajúce mestom dali využiť ako mestská verejná doprava s lístkom MHD,“ vysvetlil Július Drozda, odborník občianskej iniciatívy Som Košičan pre dopravu.

„Košickú futbalovú arénu treba dostavať a futbalovým klubom chceme pomôcť dostať sa do prvej ligy. Pomôcť chceme aj iným športovým klubom, napríklad aj tým, že opravíme Starú športovú halu či pomôžeme vybudovať aquapark. Dôležité je najmä podporiť mládež, napríklad aj modernizáciou a obnovou športovísk a telocviční pri školách,“ povedal Jaroslav Olejár, ktorý v iniciatíve Som Košičan zastrešuje riešenia pre šport.

„Mestská polícia patrí do ulíc a problémových lokalít. Navrhujeme zaviesť pravidelné hliadky aj do kritických liniek MHD a do šedých zón sídlisk, kde sa zhromažďujú bezdomovci a asociáli. V spolupráci s kompetentnými úradmi chceme kontrolovať bezpečnosť, hygienu a pohyb v ilegálnych osadách,“ vymenoval niektoré z opatrení v oblasti bezpečnosti Peter Hajdú. Bezpečnosť, ale aj čistotu v meste chce iniciatíva Som Košičan monitorovať prostredníctvom Pocitovej mapy, čo je aplikácia v mobile, cez ktorú budú môcť Košičania označovať lokality v meste podľa toho, nakoľko bezpečne sa tam cítia, resp. ohodnotia čistotu daného miesta.

Riešenia pre košické školy sú postavené na tom, že školy dostanú viac kompetencií, samé budú môcť nakladať s príjmami, ktoré vedia získať napríklad z prenájmov. Nebudú ich musieť odvádzať magistrátu, ale môžu ich použiť na zveľaďovanie školy. Na školách bude aj rozhodovanie o rušení tried kvôli nízkemu počtu žiakov,“ vysvetlil Peter Hajdú.

„Počet obyvateľov Košíc vo veku nad 65 rokov prudko rastie, ale zo súčasného rozpočtu mesta smerujú na túto oblasť iba tri percentá zo všetkých výdavkov mesta, čo je podľa nás nedostačujúce. Košice potrebujú nový Dom seniorov a ďalšie špecializované zariadenia. Chceme posilniť terénne služby a denné stacionáre. Mesto by podľa nás malo zintenzívniť spoluprácu s komunitami dôchodcov a podporiť ich aktivity,“ povedal Tibor Klema, ktorý zastrešuje riešenia pre sociálnu oblasť.

,,Vytvoríme nový systém podpory kultúrnych podujatí a ich novú štruktúru s dôrazom na cieľové skupiny, pričom chceme čo najviac využiť zrekonštruované priestory Kulturparku a Kunsthale. Podporou atraktívnych podujatí v meste chceme zároveň podporiť aj cestovný ruch. V spolupráci s ostatnými zainteresovanými úradmi a majiteľmi pozemkov chceme podporiť rozvoj oddychových zón Anička, Alpinka, Jazero a Bankov,“ povedala Alžbeta Keruľová, ktorá pripravuje riešenia pre kultúru, oddych a cestovný ruch.

 

Návrhy riešení budú uverejnené na stránke www.somkosican.sk a podnety, návrhy či pripomienky môžu Košičania posielať na adresu ja@somkosican.sk.

 

 

Životopis

Viliam Novotný je rodený Košičan, má 45 rokov a celý život býva v Košiciach. Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, neskôr aj Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  Dvadsať rokov pôsobí v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach ako neurochirurg.

Popri tom zastupoval občanov v  Národnej rade SR, bol predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo    i Výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií. Bol i poradcom premiérky Ivety Radičovej. Skúsenosti má aj z regionálnej a komunálnej politiky – záujmy občanov hájil aj ako poslanec Košického samosprávneho kraja za okres Košice II a poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ. Bol aj poradcom predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Bol členom SDKÚ-DS a po jej rozpade bol pri zakladaní strany ŠANCA, od roku 2016 je jej predsedom.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore