Tlačové správy

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci máj 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 66 600 €

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v  sťažnostiach v mesiaci  máj 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 66 600 €

I. Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôdmáj 2018

II. Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôdmáj 2018

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetty Macejkovej v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov  na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil  porušenie základných práv sťažovateľov na  súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny  základných práv a slobôd.

I. Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v 31 sťažnostiach v mesiaci máj 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 64 100 €.

p. č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR výrok nálezu primerané finančné zadosťučinenie
1. Okresný súd

Trnava

51 Er 327/2015 I. ÚS 109/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo
2. prikazuje OS Trnava konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Trnava je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €
5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
1 000 €
2. Krajský súd

v Banskej Bystrici

Okresný súd

Zvolen

13 Co 673/2015
 

6 C 298/01

I. ÚS 119/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Zvolen konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 12 000 €

12 000 €
3. Okresný súd

Pezinok

4 C 56/09 I. ÚS 125/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
3. OS Pezinok je povinný uhradiť trovy konania v sume 488,13 €

2 000 €
4. Okresný súd

Nitra

19 C 232/2015 I. ÚS 20/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Nitra konať bez zbytočných prieťahov
3. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

5. Okresný súd Piešťany 8 C 225/09 I. ÚS 25/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

2 000 €
6. Okresný súd

Košice I

15 C 789/94 I. ÚS 34/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
3. OS Košice I je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

3 000 €
7. Okresný súd Bratislava I 14 C 123/07 I. ÚS 79/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 585,75 €

3 000 €
8. Okresný súd Bratislava I 1 T 78/2010 II. ÚS 109/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

2 000 €
9. Okresný súd

Čadca

11 C 23/05 II. ÚS 534/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Čadca konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
4. OS Čadca je povinný uhradiť trovy konania v sume 551,19 €

1 500 €
10. Okresný súd

Trenčín

39 Cb 15/2012 II. ÚS 640/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
3. OS Trenčín je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

3 000 €
11. Okresný súd

Košice – okolie

8 C 1/2011 II. ÚS 649/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Košice – okolie konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 562,21 €

1 500 €
12. Okresný súd Považská Bystrica 2 T 52/2010 II. ÚS 740/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. OS Považská Bystrica je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

1 000 €
13. Okresný súd Trebišov 15 Er 636/2011 III. ÚS 104/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Trebišov konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €
4. OS Trebišov je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €

2 000 €
14. Okresný súd Bardejov 2 C 225/06 III. ÚS 44/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Bardejov  konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 300 €
4. OS Bardejov je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

300 €
15. Okresný súd Bratislava I 24 C 290/09 III. ÚS 611/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 364,42 €

1 000 €
16. Krajský súd

v Prešove

Okresný súd Humenné

2 Co 216/2016
 

6 C 203/04

III. ÚS 728/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje KS v Prešove konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €, ktoré sú OS Humenné

a KS v Prešove povinné vyplatiť každý v sume po 1 500 €
4. OS Humenné a KS v Prešove sú povinné uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

3 000 €
17. Okresný súd Kežmarok 6 P 57/2014 III. ÚS 753/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo
2. prikazuje OS Kežmarok konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
4. OS Kežmarok je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
3 000 €
18. Okresný súd

Žilina

2 C 58/2010 III. ÚS 755/2017 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo
2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 800 €
4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €
800 €
19. Okresný súd

Košice II

43 C 154/09 III. ÚS 77/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote v období po nadobudnutí

právoplatnosti nálezu ÚS SR sp. zn. II. ÚS 889/2014 porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 585,76 €

1 000 €
20. Okresný súd

Prešov

21 Cb 97/2011 IV. ÚS 123/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Prešov konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
4. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 382,65 €

1 500 €
21. Okresný súd

Košice – okolie

11 C 45/2010 IV. ÚS 131/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Košice – okolie konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

1 500 €
22. Okresný súd

Nitra

23 Cb 74/08 IV. ÚS 135/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
3. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

3 000 €
23. Okresný súd Námestovo 2 C 45/08 IV. ÚS 146/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
3. OS Námestovo je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €

3 000 €
24. Okresný súd

Košice – okolie

16 C 296/2014 IV. ÚS 198/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Košice – okolie konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €

1 000 €
25. Okresný súd Rimavská Sobota 4 Er 1860/07 IV. ÚS 223/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo
2. prikazuje OS Rimavská Sobota konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €
4. OS Rimavská Sobota je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,80 €
1 500 €
26. Krajský súd

v Bratislave

10 Sd 31/2015 IV. ÚS 233/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje KS v Bratislave konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 325,42 €

1 000 €
27. Okresný súd

Košice – okolie

16 C 26/2010 IV. ÚS 234/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Košice – okolie konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
4. OS Košice – okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 488,13 €

3 000 €
28. Okresný súd

Čadca

8 Er 34/2014 IV. ÚS 266/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Čadca konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Čadca je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €

1 000 €
29. Okresný súd

Žilina

2 Cpr 1/2014 IV. ÚS 6/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €
3. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

500 €
30. Okresný súd

Prešov

2 Er 1600/09 IV. ÚS 8/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
3. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

1 000 €
31. Okresný súd

Stará Ľubovňa

5 C 46/2011 IV. ÚS 97/2018 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na

prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo
2. prikazuje OS Stará Ľubovňa konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
4. OS Stará Ľubovňa je povinný uhradiť trovy konania v sume 570,06 €

3 000 €

Legenda:

čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)

II. A) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci máj 2018 rozhodol nálezom o zrušení 11 rozhodnutí všeobecných súdov a o vrátení vecí na ďalšie konanie.

p.č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR porušené   články výrok nálezu
1. Okresný súd

Nitra

12 C 46/02 I. ÚS 101/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie OS Nitra zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. OS Nitra je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 €

2. Krajský súd

v Trenčíne

23 Tos 90/2017 I. ÚS 558/2017 čl. 46 ods. 1 ústavy 1. základné právo na súdnu ochranu porušené bolo
2. rozhodnutie KS v Trenčíne zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. KS v Trenčíne je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
3. Najvyšší súd SR 5 Cdo 155/2016 I. ÚS 643/2017 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 104,88 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

4. Najvyšší súd SR 5 Cdo 252/2013 II. ÚS 53/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 465,87 €

5. Okresný súd Bratislava I 61 Er 1100/2015 II. ÚS 539/2017 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie OS Bratislava I zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 468,51 €

6. Najvyšší súd SR 10 Sžo 164/2015 II. ÚS 57/2018 čl. 46 ods. 2 ústavy

čl. 47 ods. 3 ústavy

čl. 36 ods. 2 listiny

čl. 37 ods. 3 listiny

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. sťažnosti v časti požadujúcej priznanie primeraného finančného

zadosťučinenia od NS SR nevyhovuje
4. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €

7. Najvyšší súd SR 3 Cdo 105/2017 III. ÚS 29/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

8. Okresný súd Dunajská Streda 11 C 461/2014 III. ÚS 32/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie OS Dunajská Streda zrušuje a vec mu vracia na ďalšie

konanie
3. OS Dunajská Streda je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

9. Krajský súd

v Žiline

9 Co 704/2015 III. ÚS 60/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl. 36 ods. 1 listiny

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie KS v Žiline zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. KS v Žiline je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

10. Krajský súd

v Nitre

5 Co 317/2017 III. ÚS 98/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl. 36 ods. 1 listiny

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie KS v Nitre zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. KS v Nitre je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

11. Najvyšší súd SR 3 Cdo 142/2017 IV. ÚS 49/2018 čl. 46 ods. 1 ústavy

čl.   6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie

porušené bolo
2. rozhodnutie NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 

B) Ústavný  súd  Slovenskej  republiky v mesiaci máj 2018 rozhodol  nálezom o 4 podaniach,  ktorými bola  namietaná  ústavnosť väzobných rozhodnutí všeobecných súdov v intenciách čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v 3 prípadoch priznal finančné zadosťučinenie spolu v sume 2 500 €.

p.č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn. ÚS SR porušené   články výrok nálezu
1. Krajský súd

v Prešove
Okresný súd Svidník

4 Tpo 19/2017
 

1 Tp 22/2016

II. ÚS 111/2018 čl. 17 ods. 2 a 5

ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu porušené bolo
2. rozhodnutie KS v Prešove zrušuje
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €, ktoré je povinný uhradiť

OS Svidník
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
5. KS v Prešove je povinný uhradiť trovy konania v sume 650,84 €

2. Okresný súd Prešov 33 Tp 113/2017 II. ÚS 135/2018 čl. 17 ods. 2 a 5

ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu porušené bolo
2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €, ktoré je povinný uhradiť

OS Prešov
3. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje
4. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 650,84 €

3. Krajský súd v Banskej Bystrici 3 Tpo 11/2018 III. ÚS 123/2018 čl. 17 ods. 1, 2 a 5

ústavy

čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť

porušené bolo
2. rozhodnutie KS Banská Bystrica v časti týkajúcej sa sťažovateľa zrušuje
3. KS Banská Bystrica je povinný uhradiť trovy konania v sume 390,50 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

4. Krajský súd

v Trnave
Okresný súd Galanta

3 Tos 144/2017
 

1 T 63/2017

III. ÚS 21/2018 čl. 17 ods. 1, 2 a 5

ústavy

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť

porušené bolo
2. rozhodnutie KS v Trnave zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €, ktoré je povinný uhradiť

OS Galanta
4. OS Galanta a KS v Trnave sú povinné spoločne a nerozdielne uhradiť

trovy konania v sume 312,34 €
5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

Legenda:

čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky (Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné)

čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (Právo vlastniť majetok)

čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.)

čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.)

čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu.)

čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.)

čl. 46 ods. 1a 3 Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.)

čl. 6  ods. 1  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  (Právo na spravodlivé súdne konanie)

čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  (Právo na slobodu prejavu)

čl. 17. ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky (Základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť)

čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné.)

čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo pokojne užívať svoj majetok)

čl.   8 ods.  2 a 5 Listiny základných práv a slobôd (Osobná sloboda je zaručená)

čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Právo vlastniť majetok)

čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v určených prípadoch na inom orgáne)

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: Martina.Ferencova@ustavnysud.sk

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore