Košice

Prehľad podujatí 33. týždeň – 10.08.2018

Cez RO SSN Košice (zatiaľ) neboli na 33. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

_____________________________________________

INÉ

OPERNÉ  GALA  V KEŽMARKU

Nedeľa 19. augusta 2018 o 17:00 hod., Drevený evanjelický artikulárny kostol,  Kežmarok – 5. ročník benefičného koncertu Operné gala v Kežmarku. Záštitu nad koncertom prevzala svetoznáma operná diva Edita Gruberová. Renomovaní slovenskí umelci: barytonista Richard Šveda, mezzosopranistka Zuzana Šveda, sopranistka Slávka Zámečníková a klaviristka – korepetítorka Opery Štátneho divadla v Košiciach Júlia Grejtáková uvedú diela velikánov svetovej opernej literatúry Saint-Saënsa, Wagnera, Pucciniho, Mozarta, Offenbacha, Charpentiera, Masseneta, Bizeta či Gounoda. Súčasťou koncertu budú aj piesne slovenských skladateľov, ktorých výročia si v tomto roku pripomíname – Urbanca, Schneidera-Trnavského a Suchoňa.

(TS aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ – ÚSTAVNÝ  SÚD  SR

Štvrtok 27. septembra 2018 od 8:30 do 15:00 hod., Ústavný súd SR, Mäsiarska 59, Košice – Deň otvorených dverí (DOD) Ústavného súdu SR.

(Program DOD v prílohe)

ÚS SR_Deň otvorených dverí_program

avízo Túlanie sa po ÚS SR

____________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  ŠTRASBURGU

V stredu 12. septembra 2018 na plenárnej schôdzi  v Štrasburgu prednesie predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker svoju každoročnú Správu o stave Únie. + prezentácia nového Eurobarometra a bilancia práce EP za posledné 4 roky.

K budúcnosti EÚ sa bude konať  v Štrasburgu aj špeciálny seminár, kde sa vybraným novinárom prihovorí predseda EP Antonio Tajani či  skupina Eurolab, ktorá dala dokopy viac ako 400 návrhov z viac ako 43 krajín o tom, ako lepšie a zrozumiteľnejšie komunikovať Európu.

 (Podrobnosti v priloženom programe).

 program_EÚ_seminár_Štrasburg

Seminár je prioritne určený komentátorom, šéfredaktorom,  editorom  a senior novinárom.

Kancelária EP pozvanému novinárovi preplatí cestu do Štrasburgu (reálnu cenu letenky – economy class/prípadne auto/vlak) a tiež paušál na ubytovanie na dve noci 360 eur. Ak máte záujem prihlásiť sa na tento seminár, napíšte mi najneskôr do 15. augusta.

Záujem o účasť potvrdiť najneskôr do 15. augusta 2018 na:

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci členské za rok 2018 neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

_____________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore