Košice

Prehľad podujatí 34. týždeň – 17.08.2018

ŠTVRTOK           Košický samosprávny kraj (KSK)

23. augusta       Východoslovenské múzeum – podkrovie, Nám. Maratónu mieru 2, KE

9:30                       Téma TB:            

                              „Osmičková jeseň“ v Košickom samosprávnom kraji

                              Prezentácia súboru aktivít v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti KSK pri príležitosti významných výročí (predovšetkým 100. výročie vzniku Československej republiky, 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho pod názvom Pražská jar).

                              Hostia TB:

  •                      Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
  •                      Július Klein – riaditeľ Štátnej filharmónie Košice
  •                      Robert Pollák – riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach
  •                      Dorota Kenderová – riaditeľka Východoslovenskej galérie Košice

__________________________________________________

INÉ

OPERNÉ  GALA  V KEŽMARKU

Nedeľa 19. augusta 2018 o 17:00 hod., Drevený evanjelický artikulárny kostol,  Kežmarok – 5. ročník benefičného koncertu Operné gala v Kežmarku. Záštitu nad koncertom prevzala svetoznáma operná diva Edita Gruberová. Renomovaní slovenskí umelci: barytonista Richard Šveda, mezzosopranistka Zuzana Šveda, sopranistka Slávka Zámečníková a klaviristka – korepetítorka Opery Štátneho divadla v Košiciach Júlia Grejtáková uvedú diela velikánov svetovej opernej literatúry Saint-Saënsa, Wagnera, Pucciniho, Mozarta, Offenbacha, Charpentiera, Masseneta, Bizeta či Gounoda. Súčasťou koncertu budú aj piesne slovenských skladateľov, ktorých výročia si v tomto roku pripomíname – Urbanca, Schneidera-Trnavského a Suchoňa.

(TS aj na www.ssn.sk)

  – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ – ÚSTAVNÝ  SÚD  SR

Štvrtok 27. septembra 2018 od 8:30 do 15:00 hod., Ústavný súd SR, Mäsiarska 59, Košice – Deň otvorených dverí (DOD) Ústavného súdu SR.

ÚS SR_Deň otvorených dverí_program 

avízo Túlanie sa po ÚS SR

_________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci členské za rok 2018 neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

___________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore