Aktuality

PRVÉ KROKY NA CESTE K NOVINÁROM

Príprava novej legislatívy pre novinárov je v plnom prúde. Máme za sebou úvodné stretnutie dočasnej pracovnej skupiny Rady Vlády SR pre kultúru na spracovanie návrhov novelizácie zákonov, a zasadnutie Asociácie na ochranu novinárskej etiky, ktoré viedlo k zjednoteniu stanovísk SSN a vydavateľov vo veciach nových legislatívnych úprav.

Do 30. septembra syndikát a vydavatelia majú spoločne pripraviť návrh definície novinára a pomenovať životné situácie, ktorým musia novinári čeliť pri výkone svojho povolania. Cieľom je stanoviť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úlohy, ktoré by novinárska obec spoločne so štátom mala realizovať, aby sa zvýšila autorita novinára v spoločnosti, aby sa účinnejšie chránila jeho bezpečnosť a dôstojnosť, ale aj to, aby rástla spoločenská zodpovednosť pri výkone žurnalistickej činnosti.

Na prvom zasadnutí Asociácie na ochranu novinárskej etiky dospeli novinári i vydavatelia k zhode pri formulovaní hlavných princípov definície novinára a konštatovali, že jej aplikácia do jurisdikcie i do praxe bude predstavovať zásadný posun v ponímaní žurnalistickej práce. Pre syndikát to bude znamenať napríklad aj to, že sa významnejšie otvoria dvere novinárom z regionálnych médií a mladým ľuďom.

Obe strany sa zhodli v tom, že aktuálny tlačový zákon je prekonaný a treba pripraviť novú komplexnú normu, ktorá obsiahne žurnalistickú činnosť bezohľadu na to, či sa vykonáva tlačou, elektronickými alebo novými médiami (internet).

Najnovšie syndikát zapojil do prípravy nových normatívov aj celú členskú základňu – prostredníctvom newslettra, v ktorom rozposlal dotazník, a každý sa môže vyjadriť, čo považuje za dôležité.

Zavádzame zásadu, že nič dôležité sa nesmie rozhodovať za zatvorenými dverami, o všetkom sa musí hovoriť s členmi a konať na základe konsenzu. Je dôležité, aby sa členovia SSN  intenzívnejšie zaujímali o svoju stavovskú organizáciu, a zvyšovali jej vplyv a autoritu aktívnou angažovanosťou na jej činnosti. Začať možno povedzme pravidelným sledovaním web stránky a sociálnych sietí SSN.

Jozef Tinka

Dočasná pracovná skupina Rady Vlády SR pre kultúru na prípravu novelizácie novinárskych zákonov zasadla po prvý raz 19. júla 2018

Slovenský syndikát novinárov zastupovali – Daniel Modrovský, predseda (na snímke druhý zľava) a Jozef Tinka, projektový manažér pre modernizáciu SSN (na snímke tretí zľava).

Autor: MK SR

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore