Tlačové správy

Festival TRANS/MISJE: Kultúra pohraničia. Pohraničie kultúr.

40 podujatí spojí počas 7 dní 6 štátov v poľskom Rzeszowe Rzeszów
Štátne divadlo Košice bude na sklonku leta zastrešovať slovenskú účasť na premiérovom ročníku Festivalu umení TRANS/MISJE v poľskom meste Rzeszow. Festival je spoločným projektom divadla Teatr im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa a partnerských divadiel: Štátneho divadla Košice (Slovensko), Národného divadla moravskoslezského v Ostrave (Česko), divadla Csokonai Nemzeti Szinház z Debrecína (Maďarsko), Národného akademického ukrajinského činoherného divadla Márie Zaňkoveckej v Ľvove (Ukrajina), Kráľovského divadla v meste Troki (Litva). Prvý ročník festivalu sa ponesie v znamení titulu: „1918. Koniec aj začiatok.“
Festival sa uskutoční od 25. do 31. augusta 2018. Hlavným programovým zameraním TRANS/MISJI je interdisciplinárnosť v oblasti umenia (divadlo, opera, hudba, film, výtvarné umenie, fotografia, performance, nové médiá a pod.). Partnerov projektu spája prihraničná poloha, ktorá praje vzájomnému prenikaniu kultúr. Z toho vyplýva iný ako centristický pohľad na skutočnosť. Jeho základom je regionálna komunita a jedinečná identita pohraničia.
Štátne divadlo Košice ako partner festivalu zastrešuje slovenský deň, ktorý je na programe v stredu 29. augusta 2018. „Slovenský deň v svojom programe v duchu hlavnej myšlienky festivalu predstavuje slovenské a predovšetkým košické kultúrne prostredie s dôrazom na predstavenie Košíc ako mesta multinárodnostného a multikultúrneho. Začína otvorením výstavy Slovenského technického múzea v Košiciach Majstri ducha, ktorá na 25 paneloch predstavuje najvýznamnejších predstaviteľov vedy a techniky na Slovensku, mnohých s väzbami na Košice. Zaujímavý interkultúrny slovensko-maďarský dialóg (princípom pars pro toto akýkoľvek internacionálny dialóg) v experimentálnom spojení filmovej a divadelnej zložky ponúka prvý celovečerný film natočený a vyrobený v Košiciach Robinson&Crusoe, ktorý uvedie jeho režisér Ján Sabol. Deťom, ale nielen im, je určená rozprávka Bábkového divadla v Košiciach Hľadá sa snehuliak, v ktorej tuláčka Boni pri hľadaní kamaráta – snehuliaka stretne v Severnom ľadovom oceáne zaujímavé rozprávkové bytosti a zistí veľa nového. Na literárny čaj o piatej pozývajú spisovateľ Karol Horák a literárny vedec Peter Káša. Večerná časť programu bude patriť divadlu. Výstava Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach ukáže, ako sa pred sto rokmi na stránkach divadelného časopisu Kassai Szinházi Ujság (Košické divadelné noviny) prezentovala košická bohéma. Štátne divadlo Košice, ako jeden z partnerov festivalu, prinesie zo svojho repertoáru hru českého autora Arnošta Goldflama Doma u Hitlerovcov – historky z kuchyne, ktorá s iróniou, cynickým humorom a satirou pripomína najdesivejšie udalosti dejín 20. storočia. Lebo smiech je jedným z prostriedkov, ktorý lieči. Slovenský deň ukončíme pri známych melódiách rôznych žánrov v podaní kapely Peter Balogh trio. Verím, že pre návštevníkov prvého ročníka festivalu Trans/Misje v Rzeszowe bude Slovenský a v podstatnej miere Košický deň, dňom príjemným a obohacujúcim,“ priblížil program slovenského dňa generálny riaditeľ ŠD Košice Peter Himič.
Festival TRANS/MISJE bude mať charakter pravidelnej udalosti, ktorá bude trvalo zahrnutá v kalendári spolupráce krajín Visegrádskej štvorky, ako aj Ukrajiny a Litvy. Nasledujúce ročníky budú striedavo organizované partnermi. V posledný deň prvého ročníka festivalu prevezme generálny riaditeľ ŠD Košice Peter Himič organizátorskú štafetu a už v budúcom roku budú hostiteľom festivalu Košice.
Viac informácií na: www.trans-misje.pl

Svjatoslav Dohovič

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore