Tlačové správy

Na košickej TUKE medzinárodné sympózium Digitálna inteligencia pre systémy a stroje

V dňoch 22. až 25. augusta 2018 sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutoční Medzinárodné svetové sympózium o tzv. Digitálnej inteligencii pre systémy a stroje. Sympózium je venované 70. výročiu založenia odboru pod názvom Kybernetika, ktorý následne podnietil vznik nových odborových odvetví: Počítačová technika, Umelá inteligencia, Automatizácia, Mechatronika a ďalšie.

Organizátorom akcie je IEEE Česko a Slovensko (Svetovo uznávaná organizácia elektrotechnických inžinierov a vedcov z celého sveta) v spolupráci s Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie a Katedrou počítačových sietí Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Nosnými témami sympózia o Digitálnej inteligencii je integrácia Umelej inteligencie, Cloudových počítačov, Internetu veci, Virtuálnej reality a mnohých ďalších častí IT, ktoré tvoria samotnú Digitálnu inteligenciu reálnych príp. virtuálnych strojov. Digitálna inteligencia je absolútnou súčasťou Industry 4.0 v EÚ, koceptu Virtual Reality 2.0 v Japonsku, resp. Made in China 2025 v Čínskej ľudovej republike.
Slávnostné otvorenie: 23. augusta 2018 o 9.00 h, Univerzitná knižnica TUKE, B. Němcovej 7, Košice.

Organizácia tohto podujatia na pôde TUKE je príspevkom ku tvorbe medzinárodného vedeckého, ako aj vysokoškolského prostredia, smerujúceho k výskumu a aplikáciám inteligentných systémov v Európe a na Slovensku. Samozrejme aj v samotných Košiciach, ktoré sa profilujú ako Smart City.
Sympózium poctí svojou prítomnosťou 11 prednášateľov – osobností svetového formátu. Experti z Japonska (3), Číny (2), USA (2), Rakúska, Fínska, Nového Zélandu a Taiwanu. Medzinárodný charakter akcie je umocnený viac ako 95 registrovanými účastníkmi z krajín V4, Ruska, Pakistanu a ďalších krajín. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia technologických výsledkov firmy Microsoft Česko a Slovensko a IBM Slovensko.

Súčasťou programu medzinárodného sympózia bude aj slávnostné udelenie čestného titulu Dr.h.c.
Vedecká rada TUKE na svojom slávnostnom zasadnutí 23. augusta 2018 o 11.00 h v priestoroch Auly Maxima na Letnej 9 v Košiciach udelí prof. Kaoru Hirotovi z Beijin Institute of Technology v Pekingu, Čínska ľudová republika a zároveň emeritnému profesorovi Tokio Institute of Technology v Tokiu čestný titul:

“DOCTOR HONORIS CAUSA“ Technickej univerzity v Košiciach.

Dôvodom udelenia významného ocenenia pánovi prof. Hirotovi je jeho prínos a významný podiel na rozvoji medzinárodnej spolupráce s TUKE a za podporu vzdelávania v oblasti umelej inteligencie a inteligentnej robotiky. Profesor Hirota navštívil TUKE už viackrát a v rámci svojho pôsobenia pomohol pri formovaní vedeckej školy v oblasti umelej inteligencie v Košiciach. Pán profesor je v oblasti umelej inteligencie už v súčasnosti legendou.

Viac Informácii na: www.disa2018.org,
Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE, peter.sincak@tuke.sk, 055/602 7642

Program podujatia: www.disa2018.org/schedule
Viac Informácii o pozvaných prednášajúcich: www.disa2018.org/invited-speakers
Interview s rektorom TUKE: Ing. Adrián Harčár, PhD., kancelár TUKE, kancelar@tuke.sk, 0918 675 555.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore