Tlačové správy

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priniesol zaujímavé novinky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium. Celouniverzitný deň otvorených dverí zorganizovala univerzita v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja v piatok 5. októbra 2018. Oproti predchádzajúcim rokom priniesol ôsmy ročník DOD UPJŠ v Košiciach zaujímavé novinky.

Prvou z nich boli samostatné infostánky univerzitných pracovísk, medzi nimi Univerzitné poradenské centrum, Študentské domovy a jedálne, Univerzitná knižnica, Botanická záhrada a Univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae. Študenti si odniesli cenné informácie aj vďaka ďalšej novinke – infostánkom s prezentáciami zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+ a s možnosťami štúdia pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku. Na Dni otvorených dverí nezabudla univerzita ani na pedagógov, vychovávateľov a priaznivcov stredných škôl a gymnázií. Po novom mali možnosť porozprávať sa s jednotlivými prodekanmi fakúlt UPJŠ v Košiciach o štúdiu, ako aj o ďalších dôležitých témach.

Program univerzitného Dňa otvorených dverí začal slávnostným otvorením rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. o 9. hodine v areáli univerzity na Moyzesovej 9. Lekárska, Prírodovedecká, Právnická, Filozofická fakulta, Fakulta verejnej správy a Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach pripravili pre návštevníkov prezentáciu svojich pracovísk a všetkých akreditovaných študijných programov. V informačných stánkoch získali študenti odpovede na rozličné otázky o štúdiu, ako aj všetky údaje o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok na nasledujúci akademický rok. V univerzitných budovách Sokrates, Platón a Aristoteles na Moyzesovej 9 sa dozvedeli študenti dôležité informácie o štúdiu na Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej, Filozofickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. V RBL pavilóne na Šrobárovej 2 a na Ústave chemických vied na Moyzesovej 11 privítala návštevníkov Prírodovedecká fakulta so zaujímavými ukážkami, prednáškami a prezentáciami. V budove Minerva sa mohli študenti dozvedieť užitočné informácie o študentských spolkoch. Na prvom poschodí nechýbali infostánky Univerzitnej televízie, Študentského rozhlasu Košice, Univerzálu Študentského parlamentu FVS, ELSA (Európske združenie študentov práva), ESN (Erasmus Student Network), Debatného klubu na práve, Spolku medikov mesta Košice a Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Pre záujemcov o štúdium, návštevníkov a širokú verejnosť bola pripravená ešte jedna novinka – interaktívna výstava Dejiny tvoríš ty! Sprievodné podujatie univerzitného DOD bolo vyvrcholením komemorácie tohtoročných osmičkových jubileí. Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, oblečení v dobových kostýmoch, podávali návštevníkom Dňa otvorených dverí na označených miestach odborný výklad, ktorý bol umocnený viac ako 600 dobovými fotografiami a viacerými zbierkovými predmetmi, vrátane historických vozidiel. Hlavným zámerom tohto sprievodného podujatia bolo vysvetľovať fakt, že aj veľké dejiny, o ktorých sa učíme v školách, sú tvorené jednotlivcami a každý občan svojím konaním a rozhodnutiami prispieva k tomu, akým smerom sa naša spoločnosť uberá. Interaktívnu výstavu Dejiny tvoríš ty! si záujemcovia mohli pozrieť od 9.00 do 15.30 hod.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore