Košice

Prehľad podujatí 48.týždeň – 22.11.2018

STREDA                        Štátne divadlo (ŠD)

28. novembra             Historická budova ŠD – salónik, Hlavná 58, KE

9:00                                 Téma TB:

                                         Premiéra tanečného predstavenia Rodná zem

                                         Hostia TB:

  •                                  Andrii Sukhanov – riaditeľ baletu
  •                                  Ondrej Šoth – autor, režisér a choreograf
  •                                  ďalší členovia inscenačného tímu

______________________________________________________________________

 STREDA                       Východoslovenská galéria (VSG)

28. novembra               VSG, Hlavná 27, KE

10:00                              Témy TB:

  •                                Otvorenia výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918
  •                                  Predstavenie sprievodného programu a súťaží k výstave
  •                                  Preview výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918 pre novinárov

                                        Hostia TB:

  •                                Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – riaditeľka VSG
  •                                PhDr. Miroslav Kleban – kurátor výstavy
  •                                Mgr. Ján Kovačič – kurátor výstavy

Účasť potvrdiť do utorka 27. novembra 2018 na: lendelova@vsg.sk alebo telefonicky: +421 905 318 003

________________________________________________________

 INÉ

 O PRÍČINÁCH  ROZPADU  JEDNÉHO  ARISTOKRATICKÉHO  MANŽELSTVA

Utorok 27. novembra 2018 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice – prednáška Mgr. Martina Bartoša Mikuláš a Jozefína Forgáchovci, o príčinách rozpadu jedného aristokratického manželstva. Manželské problémy sa v minulosti vyskytovali rovnako ako dnes, avšak len zriedkakedy sa o nich dochovali záznamy. Obzvlášť v aristokratickej spoločnosti bola snaha zachovať zdanie dokonalosti, preto rozpad manželstva Mikuláša a Jozefíny Forgáchovcov vyvolal škandál, ktorý mal aj nečakané dôsledky…

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  ŠTRASBURGU

Európsky parlament (EP) pozýva novinárov na seminár k odovzdávaniu Ceny Andreja Sacharova do Štrasburgu  12. decembra 2018.  Cenu udelia zástupcom ukrajinského režiséra Olega Sencova.

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/euaffairs/20181018STO16585/sacharovova-cena-2018-poputuje-ukrajinskemu-reziserov-olegovi-sencovi

Pozvaní novinári sa stretnú aj s ďalšími zaujímavými hosťami (draft program), laureátmi a budú môcť sledovať aj slávnostné odovzdanie spomínanej Ceny, ktoré sa zároveň uskutoční počas plenárneho zasadnutia EP, takže je aj možnosť venovať sa iným vlastným témam.

EP preplatí pozvanému novinárovi cestu do Štrasburgu – letenka economy class reálna cena + paušál – ubytovanie na dve noci/výdavky = 360 eur.

Záujem zúčastniť sa na seminári, ktorý bude prebiehať v angličtine, kontaktujte najneskôr do 23. novembra 2018 na: sona.mellak@europarl.europa.eu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 13. SNEM  SSN

V piatok 23. novembra 2018 bude kancelária RO SSN (Szakkayho 1, Košice) zatvorená – spolu s ďalšími delegovanými členmi RO sme odcestovaní v Bratislave, kde sa koná 13. snem Slovenského syndikátu novinárov (SSN) (sobota 24.11.2018, Dom novinárov, Župné námestie 7.) V kancelárii RO (Szakkayho 1, Košice) ma nájdete opäť v pondelok 26. novembra 2018.

______________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore