Košice

Prehľad podujatí 4. týždeň – 18.01.2019

UTOROK                Košice Región Turizmus a Košický samosprávny kraj (KSK)

22. januára            Železničná stanica, Staničné námestie 9 – 1. nástupište (vlak pristavený na slepú koľaj), Košice

10:00                        Téma TB:

Spustenie nového turistického vlakového spojenia pre lyžiarov  a bežkárov, ktorí chcú spoznávať miesta a strediská v Košickom kraji

                                  Hostia TB:

 •                          Peter Ďurček – štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
 •                         Rastislav Trnka – predseda KSK
 •                         Lenka Vargová Jurková – výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus
 •                         Karol Martinček – riaditeľ úseku obchodu a člen predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko

(Pozvánka v prílohe)

___________________________________________________________________________

 UTOROK                Bábkové divadlo Košice (BDK)

22. januára              BDK, Alžbetina 38 , Košice

10:00                        Téma TB:

                                  Premiéra inscenácie Aleksandra Veselova Slniečko a snežní ľudkovia (premiéra 25. 01. 2019 o 19:00 hod. na bábkovej  scéne BDK)

                                  Hostia TB:

 •                         Oleg Žiugžda – režisér
 •                          Vira Zadorozhnia – scénografka
 •                          Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
 •                          Ivan Sogel – umelecký šéf BDK                                                
 •                          Jana Štafurová, Viktória Sedláková, Andrej Sisák – herci

 Novinári sú pozvaní aj na hlavnú skúšku od 9:00 hod.

___________________________________________________________________________

 INÉ

 VEDECKÝ BRLOH

Sobota 19. januára 2019 o 14:00 hod., Výmenník, Ulica obrody, Košice – Vedecký brloh na tému: LEGO ROBOTY. Všetko, čo o nich chcete vedieť – od konštrukcie cez programovanie sa dozviete od lektora Ing. Jána Miliána. Nebudú chýbať ukážky a možnosť vyskúšať si ovládanie robotov príkazmi. (Vstupné 1 euro a platia ho iba deti od 5 rokov – rodičia majú vstup zdarma.)

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 VÝROČNÁ  CENA  LITERÁRNEHO  FONDU

Literárny fond – Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu aj tento rok udelí svoju Výročnú cenu za novinársku tvorbu v roku 2018 za pozoruhodné tvorivé výkony – spravodajské a publicistické – v oblasti tlače a elektronických médií.

Viac na: http://litfond.sk/subory/Výročná_cena_LF_za_rok_2018.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

 (Prihláška do súťaže spolu s jej Štatútom v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ROKOVANIE  VÝBORU  RO  SSN

Streda 30. januára 2019 o 15:30 hod., Kancelária RO SSN, Szakkayho 1 – 1.posch., č. dv. 125, Košice – rokovanie Výboru RO SSN.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 SEMINÁR IKEP

Pondelok 4. februára 2019 od 9:30 hod. – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice – seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky – spoluorganizátor Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku tému a program spresní na budúci týždeň.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 SEMINÁR  EP V  BRUSELI

Európsky parlament (EP) organizuje 5. a 6. februára 2019 seminár o digitálnej ekonomike „The Digital Single market- achievements and challenges, na ktorom sa okrem iného bude diskutovať o najnovších úpravách v oblasti copyrightu (diskusia so spravodajcom legislatívy Axlom Vossom)  či umelej inteligencii – prítomní budú aj odborníci, ktorí budú prezentovať konkrétne príklady (napríklad eresidency projekt z Estónska, írsky projekt MARIO- robot, ktorý pomáha osamelým a starým ľuďom). Účastníci sa tiež dozvedia viac o blížiacich sa voľbách do EP a zabezpečení proti ich narušeniu ich slobodného priebehu. Pracovný jazyk pre tento seminár je angličtina.

EP preplatí pozvanému novinárovi letenku do Bruselu (reálna cena economy class) a jednu noc v Bruseli (paušál 180 eur).

(Program nájdete v prílohe)

Záujem o účasť potvrďte najneskôr do 22. januára 2019 na:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PLENÁRNE  ZASADNUTIA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU

Európsky parlament (EP) ponúka možnosť novinárom zúčastniť sa v Štrasburgu na svojich plenárnych zasadnutiach v termínoch:

 • 11. – 14. február
 • 11. – 14. marec
 • 25. – 28. marec
 • 15. – 18. apríl

Pripravované témy:  100 dní do eurovolieb, vystúpenie talianskeho premiéra o budúcnosti EÚ, Brexit  či modrá karta na pritiahnutie vysokokvalifikovaných pracovníkov do EÚ.

Pozvanému novinárovi Kancelária EP preplatí cestu do Štrasburgu (reálnu cenu) a tiež 2 noci na mieste (paušál 360 eur).

Televízie môžu cestovať aj s kameramanom v prípade dostatku miest.

 Predbežný záujem o niektorý z termínov – prioritne na februárové plenárne zasadnutie EP–  potvrdiť najneskôr do 1. februára 2019 na:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore