Košice

Prehľad podujatí 6. týždeň – 01.02.2019

 

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 6. týždeň nahlásené žiadne podujatia.

 ____________________________________________________

 V pondelok 4. februára 2019 od 9:30 hod. – 13:00 hod. sa v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), Pribinova 1, Košice koná seminár pre regionálnych novinárov a študentov žurnalistiky na tému: Sto dní do eurovolieb: Akú Európu po nich chceme?, ktorý pripravili Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci RO SSN Košice.

aktualizovanýprogram_seminár IKEP_KE_04022019

V ten istý deň – v pondelok 4. februára 2019 o 18:00 hod. sa v priestoroch Tabačka/ Kulturfabrik na Gorkého 2 v Košiciach uskutoční regionálne stretnutie iniciatívy Tentoraz idem voliť. Máte záujem stretnúť sa s nami a neformálne diskutovať o možnostiach zapojenia sa? Svoju účasť potvrdíte registráciou prostredníctvom formuláru:

https://slovensko.tentorazidemvolit.eu/190204_sk_ke_uvitaciestretnutieke

___________________________________________________

INÉ

TAJOMSTVÁ  MLYNSKEJ  ULICE

Piatok až nedeľa 1. až 3. februára 2019, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice Potulky mestom Košice na tému: Tajomstvá Mlynskej ulice. Kde bola výrobňa mydla a kde slávne lekárne? Ulica hotelov a hostincov. Sídlo kráľovskej súdnej komory. Najkrajší klasicistický protestantský kostol na Slovensku. Benátky v Košiciach. Čerpacia stanica zadarmo. Vstup do zrekonštruovanej budovy Východoslovenskej energetiky. Na záver príde prezentovať knihy Pavla Dvořáka, vrátane najnovšej autobiografickej publikácie o tomto známom autorovi, jeho syn. M. Kolcun začína svoje potulky v piatok o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30) a v nedeľu o 12:00, 14:00, 15:30. Z. Balassa sprevádza v piatok o 14:30, v sobotu po slovensky o 11:00, po maďarsky o 16:00, v nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac na: www.potulka.sk

______________________________________________________________

OZNAMY RO SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________________________

V pondelok 4. februára 2019 som na celodennom seminári IKEP v Štátnej vedeckej knižnici, v kancelárii RO SSN Košice ma preto nájdete v utorok 5. februára 2019.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore