Košice

Prehľad podujatí 9. týždeň – 22.02.2019

PONDELOK            Košický samosprávny kraj

25. februára            Magistrát mesta Košice – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                           10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

________________________________________________

UTOROK                 Divadlo Thália

26. februára           Divadlo Thália, Mojmírova 1, Košice

10:00                        Téma TB:

                                   Premiéra súdnej drámy Teror (26. februára 2019 o 19:00 hod.)

                                   Hostia TB:

 •                           József Czajlik – režisér, riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
 •                           Miklós Forgács –  dramaturgia
 •                           István Habodász – herec
 •                           Emese Vasvári –  herečka
 •                          Attila Menszátor Herész – herec

_________________________________________________

 STREDA                   Aktiva o.z. a Slovenské technické múzeum (STM)

27. februára             STM, Hlavná 88,  Košice

11:00                         Téma TB:

                                     Pred otvorením výstavy Wolfgang von Kempelen, bratislavský da Vinci

                                   Hostia TB:

 •                          Andrej Groll –  autor  výstavy
 •                          Ing. Eugen Labanič – generálny riaditeľ STM
 •                         Mgr. Ján Melich –  námestník GR STM pre marketing a prezentáciu

Vernisáž sa uskutoční 27. februára 2019 o 16:00 hod. Výstava potrvá od 28. februára  do 30. júna 2019.

_________________________________________________________

ŠTVRTOK               Východoslovenská galéria (VSG)

28. februára            VSG, Hlavná 27,  Košice

10:00                         Témy TB:

 •                              Zhodnotenie výsledkov činnosti a úspechov v uplynulom roku 2018
 •                             Predstavenie výstavného plánu – prvý polrok 2019
 •                             Predstavenie mimovýstavnej činnosti a programov pre verejnosť – prvý polrok 2019
 •                           Otvorenie výstavy Boris Sirka Od pôžitku k úzkosti a späť

                                      Hostia TB:

 •                            Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – riaditeľka VSG
 •                            PhDr. Miroslav Kleban – kurátor VSG
 •                            Mgr. Peter Tajkov, PhD. – kurátor výstavy Boris Sirka Od pôžitku k úzkosti a späť
 •                            Mgr. Lucia Lendelová, PhD. – PR manažérka VSG

___________________________________________________________

 PIATOK                   Verejná knižnica J. Bocatia (VKJB)

1. marca                    VKJB, Hviezdoslavova 5, cen.požičovňa – konf. miestnosť, 1. posch.

9:00                           Témy TB:

 •                           „Košická župa žije knihou“ – Knižnice v Košickom samosprávnom kraji
 •                            Výročie literárneho e-magazínu www.knihynadosah.sk
 •                            Ukáž sa! – kampaň a súťaž začínajúcich autorov pod záštitou predsedu KSK

                                    Hostia TB: 

 •                            Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
 •                            Soňa Jakešová – riaditeľka VKJB
 •                            riaditelia knižníc KSK
 •                           Alena Zavocká – šéfredaktorka literárneho portálu

__________________________________________________________

INÉ

 VEDECKÁ KAVIAREŇ

Streda 27. februára 2019 o 18:hod., Tabačka/Kulturfabrik – kinosála, Gorkého 2, Košice Vedecká kaviareň na tému Ig Nobelové ceny, ktoré sú prezývané antinobelovky a sú akousi paródiou na seriózne Nobelove ceny.  Ing. Samuel Bucko, PhD. z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, inak organizátor Vedeckých kaviarní v Prešove, bude hovoriť oceňovaní neobvyklých alebo aj triviálnych výsledkoch vedeckých výskumov; také, ktoré ľudí najskôr rozosmejú, no mnohé z nich prinútia aj k zamysleniu. Ale verejné udeľovanie Ig Nobelových cien je dôkazom, že vedci majú zmysel pre humor a vedia si vystreliť zo seba aj z kolegov. Naša krajina získala tiež jednu. Vedecká kaviareň možno bude vtipná, ale v mnohom určite aj poučná.

_________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  BRUSELI

V dňoch 2. až 5. apríla 2019 v Bruseli pripravila Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (KEP) predvolebný seminár nazvaný 50 dní do eurovolieb. Jeho súčasťou budú nielen diskusie o eurovoľbách, ale aj o najaktuálnejších témach EÚ, napríklad o Brexite. Pozvaní novinári sa stretnú s predstaviteľmi EP, EK, politológmi, novinármi, slovenskými influencermi a youtubermi, ktorí podporujú iniciatívu Tentoraz idem voliť. V programe bude naplánovaný aj voľný čas na prehliadku mesta. Znalosť angličtiny podmienkou.

Kancelária Európskeho parlamentu zabezpečí pozvanému novinárovi letenku, hotel a stravu počas seminára.

 • Odlet – 2. apríla 2019 podvečer z Viedne
 • Prílet späť – 5. apríla 2019 podvečer do Viedne

Záujem s uvedením: mena, redakcie, dátumu narodenia, mailu, telefónneho čísla, čísla OP a fotografiou (jpeg) potvrdiť najneskôr do 28. februára 2019 na:

 Soňa MELLAK, tlačová atašé EP

sona.mellak@ep.europa.eu

+421 (0) 918 708 590

+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore