Tlačové správy

Sudkyňa Jana Baricová sa zúčastňuje na 118. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie)

Sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohu predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky sa 14. – 16.  marca 2019 v Benátkach zúčastňuje na 118. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie).

Súčasťou programu spomínaného plenárneho zasadnutia Benátskej komisie sú okrem iného aj témy ako spolupráca s Výborom ministrov, s Parlamentným zhromaždením, ako aj doplnenie predošlých stanovísk Benátskej komisie a prijatie Výročnej správy o činnosti v roku 2018.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore