Tlačové správy

OZ KOVO organizuje v Košiciach verejný protestný pochod a zhromaždenie

OZ KOVO organizuje v utorok 19. marca 2019 o 16:00 hod. v Košiciach verejný protestný pochod a zhromaždenie voči nízkym mzdám na Slovensku. Zraz je o 15:45 hod. pred Congress hotel Centrum, Južná trieda 2A. Trasa povedia od hotela smerom na Námestie osloboditeľov a Hlavnú ulicu. Zhromaždenie sa uskutoční o 16:30 hod. pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach.

Manifestačným spôsobom chceme poukázať na potrebu adekvátneho zvýšenia platov tak, aby zabezpečovali dôstojný život zamestnancov a ich rodín.

V súčasnosti iba tretina pracujúcich dosahuje priemerný zárobok 770 € v čistom. Dve tretiny zamestnancov má mzdu nižšiu, než je priemerná mzda.

Odmietame tzv. konkurenčnú výhodu lacnej pracovnej sily.

Pokiaľ v súčasnosti pravidelne skloňujeme ekonomický rast Slovenska, musí sa to prejaviť aj na posilnení kúpyschopnosti zamestnancov a ich rodín.

Preto požadujeme spravodlivú mzdu, ktorá zabezpečí lepšiu kvalitu života väčšine pracujúcich!

 Hlavne mladí ľudia nezvládajú ani len naštartovať rodinný život. Zadlžovanie hypotékami s následným nekonečným splácaním z nízkych platov až do konca svojho života nie je východisko.

 Protestom chceme dať najavo verejnosti, zamestnávateľom, politikom a ďalším verejným činiteľom, že posilňovaním kúpyschopnosti obyvateľstva pomáhame aj malým a stredným podnikateľom.

Nízka kúpyschopnosť slovenských pracujúcich spôsobuje nízku spotrebu domácností s následným nižším odbytom malých a stredných výrobcov tovarov a poskytovaných služieb.

Odmietame kumulovať na Slovensku nízku cenu práce, ktorá nezabezpečí dôstojnú životnú úroveň!

Odmietame byť dielňou lacnej pracovnej sily pre krajiny Európskej únie!

Našou spoločnou ambíciou a výzvou pre zamestnancov na Slovensku je, aby boli aktívni, pýtali sa, na čo a aké majú nároky a nenechali sa vykorisťovať tak, ako sa to v mnohých firmách deje. Jedinou formou, ako sa to dá, je organizovanie sa v odboroch a kolektívne vyjednávanie

Vyzývame politikov aj podnikateľov, aby kúpyschopnosť obyvateľstva hodnotili cez čisté disponibilné mzdy, nie hrubé alebo priemerné.

Štatistické vykazovanie hrubých miezd ich porovnávanie s inflačným vývojom nie je vyjadrením adekvátnej kúpyschopnosti zamestnancov a kvality života.

Účastníci tlačovej besedy v Košiciach 15.3.2019

  • OZ KOVO – Jozef Balica, člen Predsedníctva OZ KOVO
  • Ján Šlauka – člen Predsedníctva OZ  KOVO 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore