Tlačové správy

Aj napriek tomu – vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach k organizovaniu EYOF v roku 2021

Aj napriek tomu, že Slovenský olympijský a športový výbor očakával od Mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach definitívne rozhodnutie, na ostatnom rokovaní mestskí poslanci nerozhodli a uznesením požiadali primátora mesta Košice za účelom rokovania s vládou SR splnomocniť námestníčku primátora mesta Košice Luciu Gurbáľovú a predsedu Komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca. Takto iba natiahli čas a zneistili partnerov podujatia. Tí napriek tomu počkajú na rozhodnutie MZ.

Od prvej chvíle sme tušili, že táto misia nebude úspešná a to hlavne pre krátkosť času. Stretnúť sa s predstaviteľom vlády v pondelok a očakávať zabezpečenie 10 miliónov do piatku je podľa nás nereálne. Košickej delegácii mohlo byť maximálne prisľúbené to, že ich požiadavka bude predložená na rokovaní vlády, ale ani to sa napokon nestalo. Možno, ak by pýtali menšiu sumu na konkrétne rekonštrukcie športovísk ako Angels aréna, Hádzanárska hala alebo Mestská krytá plaváreň, výsledok by bol iný, ale to je v danej chvíli bezpredmetné.
Čas hrá proti nám a v piatok 22. marca 2019 je potrebné vyslať jasný signál partnerom podujatia – či Mesto Košice trvá na svojom záväzku a bude festival organizovať alebo nesúhlasí s organizáciou EYOF v roku 2021.

Aj napriek neúspešným rokovaniam s vládou o navýšení dotácie pre toto podujatie si myslíme, že mesto Košice má možnosti a potenciál zorganizovať EYOF na dôstojnej úrovni. Existuje mnoho alternatív, rovnako aj cenových kalkulácií. Od sumy 25 mil. € až po 125 miliónov. Všetko závisí od toho, koľko a akých športovísk chceme vybudovať alebo iba zrekonštruovať.

Stále sme sa však neuzniesli na tom, či hry vôbec chceme, alebo nechceme organizovať. Za ostatný mesiac som počul od vedenia mesta desiatky dôvodov prečo EYOF neorganizovať, ale iba málo riešení, či nápadov, ako by sa to dalo úspešne zvládnuť. Skutočné dôvody mi nie sú jasné a ani po nich pátrať nechceme.

EYOF totiž vnímame ako obrovskú príležitosť nielen zviditeľniť mesto, pomôcť cestovnému ruchu, ubytovacím a gastronomickým zariadeniam, ale hlavne ako obrovskú šancu pre rozvoj športu. Sme toho názoru, že keď sa zavrhne organizácia EYOF, tak sa výstavba a rekonštrukcia športovísk stratí v nedohľadne. A to nehovoríme o negatívnom renomé, ktoré Košice takýmto uznesením získajú v rámci všetkých športových zväzov doma i v zahraničí. Súhlasíme, že stav športovísk v Košiciach je žalostný, ale práve dnes je tu príležitosť v dosť podstatnej miere vyriešiť tento problém.

Šport je v živote človeka veľmi dôležitý a platí to hlavne pri výchove mládeže. Vedenie mesta Košice pripravilo na piatkové mimoriadne zasadnutie MZ iba informatívnu správu po výsledkoch rokovania. V materiály, ktorý bol poslancom zaslaný nefigurujú pôvodné alternatívy ako je organizácia EYOFU alebo v prípade negatívneho rozhodnutia – vypracovanie akčného plánu dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 – 2022 v celkovej výške maximálne 10 miliónov Eur.

Je to jasný signál proti športu, proti športovcom a športujúcej mládeži. Vyzývame preto všetkých zainteresovaných, ale aj sympatizantov športu, aby sa prišli pozrieť, ako budú v piatok 22. marca 2019 mestskí poslanci o tejto vážnej téme hlasovať. Zastupiteľstvo začína o 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Magistrátu Mesta Košice. Ide o veľa, ide o budúcnosť tohto mesta.

poslanci MZ v Košiciach:

  • Michal Djordjevič
  • Jozef Karabin
  • Viliam Knap

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore