Tlačové správy

V medzinárodnej matematickej súťaži NÁBOJ si zmeria svoje sily 50 stredoškolských tímov

Praha, Budapešť, Varšava, Passau, Zürich, Cambridge, Edinburgh či Novosibirsk. Nielen v týchto, ale v celkovo 17 európskych mestách sa v piatok 22. marca 2019 uskutoční medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ. V rámci Slovenskej republiky si matematici zmerajú svoje sily v Bratislave a v Košiciach. V metropole východného Slovenska organizujú už osem rokov túto súťaž študenti a doktorandi Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia STROM. Košická časť súťaže NÁBOJ sa bude konať na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach od 11:30 do 13:30 hod.

Súťažiaci sa počas dvojhodinového časového limitu snažia vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických úloh. Nie sú to tradičné školské úlohy, ale na ich vyriešenie je potrebná predovšetkým kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schopnosti podporujúce analytické myslenie.

 „Matematický Náboj má aj svoju fyzikálnu verziu, ktorú posledné dva roky spoluorganizuje na Slovensku aj naša fakulta a koná sa zvyčajne v novembri. Okrem „Nábojov“ a predmetových olympiád organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s partnermi viacero súťaží v prírodných vedách, matematike a informatike ako pre žiakov základných, tak aj stredných škôl. Aj takýmito aktivitami sa snažíme  podporovať rozvoj žiackych odborných vedomostí, zručností  a veríme, že aj kladného vzťahu k vede a prírodovednému vzdelávaniu,“ uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

V košickej časti medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ sa stretne 50 tímov a takmer 250 súťažiacich. Jednotlivé tímy súťažia v dvoch kategóriách – Juniori a Seniori. V kategórii Juniori sa stretnú žiaci nanajvýš druhého ročníka strednej školy alebo prislúchajúceho ročníka gymnázia. V kategórii Seniori si zmerajú svoje sily stredoškoláci v ľubovoľnom zložení. Náročnosť úloh je koncipovaná tak, že sa súťaže môžu zúčastniť aj študenti, ktorí s matematickými súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prídu na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

e-mail: marian.kires@upjs.sk

tel.: +421 905 585 631

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore