Aktuality

Dňa 18. marca 2019 zomrel vo veku 83 rokov novinár, publicita, básnik a dlhoročný šéfredaktor Trenčianskych novín Štefan Šicko

Ale predovšetkým skvelý, láskavý a milý človek. Všetko v živote dosiahol vlastnou snahou, húževnatosťou, stal sa najmladším vedúcim redaktorom v podnikových novinách Jemnomechanik, Presná mechanika, š.p. Stará Turá,  vtedajšej štartovacej pozícií mnohých novinárov. Vzdelanie si postupne externe dopĺňal a absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Podstatnú časť svojej profesionálnej kariéry venoval Trenčianskym novinám, v ktorých pôsobil od roku 1960. Aj diplomovú prácu spracoval na tému Štúrove Trenčanské noviny 1918 – 1924 a ich odkaz dnešku. Pod jeho vedením dosahovali Trenčianske noviny takmer dvadsaťtisícový náklad a boli  považované za jedny z najlepších regionálnych novín na Slovensku. Na poste šéfredaktora pôsobil až do roku 1991, kedy boli zrušené okresné úrady a ich tlačové orgány. Skupina redaktorov si založila vlastné noviny a Štefan Šicko uzavrel novinárske pôsobenie v podnikových novinách Vzduchotechnik v Novom Meste nad Váhom. Aj na dôchodku bol stále aktívny, tvoril, publikoval. Naposledy mu vyšiel článok k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny, Spomienka na 11.novembra.

Jeho charakteristickou črtou bola univerzálnosť. Venoval sa spravodajstvu, publicistike i profilom významných trenčianskych dejateľov, bol znalec života a diela J.M.Hurbana. Okrem článkov a reportáží písal epigramy, drobnú prózu, fejtóny, recenzie. Básne mu vyšli v niekoľkých literárnych zborníkoch.

Popri novinárskej činnosti zaúčal mladých kolegov, podporoval ich v tvorbe, posmelil, pridal povzbudivé slová a cenné rady, ktoré ich naštartovali v ich ďalšej novinárskej a spisovateľskej dráhe. Vytvoril v Trenčianskych novinách rubriku, kde mladí autori dostávali priestor a mohli publikovať. S vďakou na neho spomínala napríklad Katka Hudecová, ktorú posmelil v jej tvorbe až sa napokon stala autorkou textov mnohých slovenských piesní.

Zaoberal sa aj históriou. Do fondu regionálnej historiografie prispel obsiahlymi štúdiami: Partizánska činnosť v Považskom Inovci (30. rokov slobody, Trenčín, 1975); Vivat, slovenský kráľ! (zborník k roku J. M. Hurbana, Trenčín, 2008); Z histórie trenčianskej periodickej tlače od polovice 19. storočia po súčasnosť (pripravovaná Monografia Trenčín III. ). Bol spoluautorom a zostavovateľom monografií: Kálnica k 600. výročiu prvej písomnej zmienky o obci (Kálnica, 1996). Sto rokov ochotníckeho divadla v Kalnici (Kálnica, 2007).

Nielen rodina a jeho známi, ale aj jeho čitatelia, kolegovia a žurnalistickí nasledovníci na neho nikdy nezabudnú. Česť jeho pamiatke.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore