Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň 18.04.2019

UTOROK                 Košice Región Turizmus

23. apríla                Železničná stanica – pri Klientskom centre ZSSK, Košice

10:45                        Témy TB:

Spustenie mimoriadneho vlakového spojenia Gemerský expres a Rušňoparáda 2019

 •                          nástroje naštartovania cestovného ruchu v regióne Gemer – Gemerský expres + podpora projektov rozvoja cestovného ruchu v regióne
 •                          najväčšie vlakové podujatie – Rušňoparáda 2019

Hostia TB:

 •                         Lenka Vargová Jurková – riaditeľka Košice Región Turizmus
 •                         Rastislav Trnka – predseda KSK
 •                         členovia predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko
 •                        zástupcovia projektov z Gemera, ktoré získajú v roku 2019 finančnú podporu z programu Terra Incognita – obec Ochtiná, Kláštor premonštrátov v Jasove a Areál Gombasek

___________________________________________________________

ŠTVRTOK               Štátna filharmónia Košice

25. apríla                 Dom umenia – riaditeľňa, Moyzesova 66, Košice

10:00                         Téma TB:

64. ročník medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar

                                    Hostia TB:

 •                            PaedDr. Mgr.art Július Klein – riaditeľ ŠfK
 •                           Mgr. Lucia Potokárová – umelecko-prevádzková námestníčka ŠfK

 __________________________________________________________________

ŠTVRTOK               Košický samosprávny kraj (KSK)

25. apríla                  Úrad KSK- miestnosť č. 242, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

10:30                         Téma TB:

K výsledkom protikorupčného auditu KSK – v roku 2018 realizovala TIS Protikorupčný audit KSK. Na TB budú predstavené jeho výsledky a  návrh protikorupčnej stratégie pre Košický kraj

                                     Hostia TB:

 •                             Rastislav Trnka  – predseda KSK
 •                            Gabriel Šípoš – riaditeľ Transparency International Slovensko

________________________________________________________________

PIATOK                   Košice Región Turizmus

26. apríla                  Steel aréna, Nerudova 12, Košice

10:00                         Témy TB:

Aktivity pre návštevníkov Košického regiónu počas MS v hokeji 2019

 •                           Živé hokejové sochy v Košiciach i v regióne (budú prítomné aj na TB)
 •                           online kampaň Kráľovská hokejová lóža
 •                           zábavný hokejový anglicko-východniarsky hokejový slovník Do you speak ponashom? v limitovanej edícii
 •                           špeciálna ponuka 4 jedinečných zážitkových výletov určená zahraničným návštevníkom v Košiciach
 •                           jedinečný vlakový výlet do najstaršej ľadovej arény v regióne, ťahaný parnou lokomotívou z 20. rokov 19. storočia
 •                           regionálne hokejové pivo Lapačka a ďalšie spomienkové predmety, ktoré vydávame pri príležitosti MS v Košiciach

                                   Hostia TB:

 •                           Lenka Vargová Jurková – riaditeľka Košice Región Turizmus
 •                           Rastislav Trnka – predseda KSK
 •                           Aneta Büdi –  organizačný výbor MS pre Košice
 •                           sochy hokejových reprezentácií, ktoré budú hrať v Košiciach

___________________________________________________________

INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 24. apríla 2019 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň na tému Vesmírne desatoro – predstaví vo svoje prednáške doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Venuje sa astrofyzike a kozmológii, pôsobí aj ako vedecký tajomník Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. V prednáške sa diváci dozvedia, či má vesmír stred a či je konečný alebo nekonečný, ako prebieha rozpínanie vesmíru, čo je to reliktové žiarenie, koľko má vesmír rokov, ako začal a tiež ako bude pokračovať jeho evolúcia. Skúsený astrofyzik a kozmológ tieto informácie zhrnie do desiatich faktov, ktoré by mal o vesmíre vedieť každý.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BESEDA  S  LOVCOM  ŠARLATÁNOV

Štvrtok 25. apríla 2019 o 17:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice – beseda s Rolandom Oravským, autorom kníh Hypnos V tieni Zeme. R. Oravský pochádza z Košíc, pôsobí ako lekár v nemeckom meste Chemnitz. Je členom a spoluautorom článkov skupiny Lovci šarlatánov, ktorá sa snaží vyvracať nezmysly a mýty v medicíne. Píše vzdelávacie články z oblasti medicíny na invivomagazin.sk, v minulosti prispieval aj do denníkov SME, Denník N a do časopisu Quark. Vo svojej literárnej tvorbe spája prvky trileru, krimi a sci-fi. Jeho novela Hypnos vyhrala súťaž Detektívka roka 2013. V roku 2018 mu vo vydavateľstve Artis Omnis vyšiel krimi sci-fi triler s názvom V tieni Zeme. Kontakt: Alena Zavocká, manažérka kultúrnych podujatí VKJB, zavocka@vkjb.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRVÁ  KVAPKA  HÉLIA V KOŠICIACH – POLSTOROČNICA

Piatok 26. apríla 2019 od 12:00 – 13:30 hod., Centrum fyziky nízkych teplôt – budova Park Angelinum 9, Košice –  seminári Prvá kvapka hélia v Košiciach pri príležitosti 50-ročného výročia histórie výskumu v oblasti fyziky nízkych teplôt. Na podujatí sa zúčastní aj emeritný profesor univerzity v Berne Ing. Štefan Jánoš, ktorý v košickom laboratóriu inicioval a uskutočnil prvé fyzikálne experimenty pri nízkych teplotách.

_________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore