Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan má pracovné stretnutia na Detašovanom pracovisku Kancelárie ÚS SR

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan dnes prijme na Detašovanom pracovisku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky predsedu Ústavného súdu Českej  republiky Pavla Rychetského a zástupkyňu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Maricu Pirošíkovú. Zajtra sa predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan stretne s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky Lenkou Praženkovou.

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa po prvýkrát od vymenovania do funkcie stretne s predsedom Ústavného súdu Českej republiky Pavlom Rychetským. Predmetom rozhovorov bude aktuálna rozhodovacia činnosť oboch ústavných súdov. So zástupkyňou Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Maricou Pirošíkovou sa budú venovať princípom implementácie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a harmonizácii  judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zajtra bude predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan okrem iného diskutovať s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky Lenkou Praženkovou o faktoroch vplývajúcich na dĺžku konaní pred všeobecnými súdmi a o možnostiach riešenia problému prieťahov v súdnych konaniach.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore