Košice

Prehľad podujatí 25. týždeň – 14.06.2019

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

17. júna                    Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) – veľká zasad., Trnavská  cesta 27/B, Bratislava

8:30                          Téma TB:     

Podpis Memoranda o spolupráci medzi KSK a SZĽH

                                   Hostia TB:

  •                           Martin Kohút – prezident SZĽH
  •                           Rastislav Trnka – predseda KSK

SZĽH a KSK prejavia spoločný záväzok venovať sa príprave mladých žiakov – hokejistov, spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry, iniciovať vytvorenie Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie, podieľať sa na príprave rozvojových programov na stredných športových školách a vytvárať tak podmienky na výchovu hokejistov.  

________________________________________________

 STREDA                   Košický samosprávny kraj (KSK)

19. júna                     Úrad KSK – miestnosť č. 242, Nám. Maratónu mieru 1, Košice

8:30                           Raňajky so županom pred Zastupiteľstvom KSK

________________________________________________

 PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

24. júna                    Zastupiteľstvo KSK 

Poslanci prerokujú Správu o výsledku kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra KSK, schvaľovať budú zriadenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach, ktoré vznikne v Turni nad Bodvou, hodnotiť sa bude zimná údržba 2018/2019 a hlasovať budú aj o úprave nájomných vzťahov s občianskym združením BONA FIDE, ktoré prevádzkuje Tabačku.

Program a materiály dostupné na:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=143

_________________________________________________________

INÉ

FOTOKLUB  NOVA

Jozef Fekete, Ľubica Kremeňová a Josef Svoboda a spolupútnik fotograf zo Svidníka Dušan Ignác pozývajú na prehliadku autorskej výstavy svojich fotografií, ktoré vznikli na ich štvordňovej potulke jarným Moravským Toskánskom. Výstavu  Moravské Toskánsko a okolie si môžete pozrieť v termíne 18.6. – 31.8.2019 vo výpožičnom čase vo výpožičných priestoroch Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice.

Kontakt:

Ľubica Kremeňová, lub.kremenova@gmail.com

_________________________________________________

BESEDA  S  ETNOLOGIČKOU

Utorok 18. júna 2019 o 16:00 hod., regionálne oddelenie 48Verejnej knižnice Jána Bocatia,   Hlavná 48, Košice – VKJB a Dejepisný spolok pozývajú na prednášku Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD. Dejiny ortodoxnej synagógy na Zvonárskej ulici v Košiciach.

________________________________________________________

 KARIČKA 2019

Štvrtok 20. júna 2019 o 17:00 hod. Hlavná ul. – Immaculata, KošiceZemplínska karička 2019 –  pokus o 7. ustanovujúci slovenský rekord: Najväčší počet sústredených/galaktických kruhov.

pozvánka_Karička 2019

_______________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 CELOSLOVENSKÉ  STRETNUTIE  REGIONÁLNYCH  NOVINÁROV

Klub firemných a regionálnych médií pri SSN v Bratislave pripravuje už 46. ročník celoslovenského stretnutia – tentoraz sa uskutoční v Leviciach v dňoch 20. – 22. júna 2019. Organizátori pripravujú opäť zaujímavý program. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne DASTAN.

Záväzne sa môžete prihlásiť na sbpress@sbpress.sk. Bližšie informácie: 0905 241 329 (Monika Nemčeková – predsedníčka Klubu firemných a regionálnych médií pri SSN)

Účastnícky poplatok pre členov SSN je 35 € (treba sa preukázať platným preukazom), pre nečlenov  45 €.

Platí sa vopred na účet  SK0209000000000028535330. Treba uviesť svoje meno, aby sa dala platba identifikovať.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.skPlatbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

______________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore