Košice

Prehľad podujatí 29. týždeň – 12.07.2019

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 29. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

 ________________________________________________________________________________________

INÉ

21. medzinárodná konferencia o popisnej zložitosti formálnych systémov 

DCFS (16.-19. júla 2019)
Konferenčné centrum TeleDom, Aula A. Einsteina, Timonova 27, Košice

DCFS (Descriptional Complexity of Formal Systems) je významná medzinárodná vedecká konferencia pre odborníkov a študentov, ktorá sa koná každý rok v rôznych krajinách sveta. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa
všetkých aspektov zložitosti výpočtových modelov. Medzi témy  tohtoročnej konferencie patria okrem iného využitie formálnych systémov pri testovaní softvéru a hardvéru, biologicky inšpirované výpočty, modelovanie prirodzeného jazyka, úspornosť využitia zdrojov v systémoch.

Otvorenie konferencie je v stredu 17. júla 2019 o 7:55 hod. Rokovacím jazykom je angličtina. (Tlačová správa bude vydaná v utorok 16. júla).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

______________________________________________________________________________________

Viera Horniaková (dočasne zastupujúca Beátu Penxovú-Mačingovú)

RO SSN Košice, 0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore