Tlačové správy

Festival Agrofilm aj v Košiciach na UVLF

Tohtoročný Agrofilm predstaví 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín, vidieť ich môžu aj diváci v Košiciach v aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

V pondelok 30. septembra 2019 sa v Lužiankach pri Nitre začína 35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.  Súťažná prehliadka filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku má za cieľ informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie. Hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Festival potrvá do 4. októbra.

Návštevníci Agrofilmu si môžu pozrieť 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín. Medzinárodná porota ohodnotila 42 súťažných filmov tohto ročníka. Tradičné diskusné fórum bude venované aktuálnej téme, plytvaniu potravinami.

Dokumenty môžu záujemcovia z východného Slovenska sledovať aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Festivalové filmy sa tu budú premietať od utorka 1. októbra do štvrtka 3. októbra v predpoludňajších hodinách v aule univerzity v pavilóne morfologických disciplín. Škola sa k filmovému festivalu pridáva posterovou konferenciou, ktorá je venovaná kvalite potravín a zdraviu zvierat. Jej súčasťou bude aj diskusia s odborníkmi.

Hlavné filmové projekcie ponúkne nitrianske multikino, okrem toho ich uvedú aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Technickej univerzite vo Zvolene, Lekárskej fakulte v Martine, v Synagóge v Brezne a v zasadačke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach pri Nitre.

Program AGROFILM 2019 na UVLF v Košiciach (miesto premietania: Pavilón morfologických disciplín P34)

1. októbra 2019 – utorok

 •   9,00 Otvorenie premietania
 •   9,10 Záhrady Karpát
 •   9,40 Valašský zverinec
 • 10,20 Krajina s vôňou medu
 • 11,15 Krajina pre včely
 • 11,45 Po stopách včiel
 • 12,10 Záchrana morských korytnačiek 1. diel
 • 11,30 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch 

2. októbra 2019 – streda

 •   9,00 Záchrana morských korytnačiek 1. diel
 •   9,30 Záchrana morských korytnačiek 2. diel
 •   9,50 Voľný chov nosníc v mobilnom kuríne
 • 10,00 Šľachtiteľský chov kačíc
 • 10,10 Kvarteto – pôvodné druhy zvierat
 • 10,40 Medvedice a medvieďatami a ich zvukové prejavy
 • 11,20 Čas na farme (rok na farme)
 • 11,30 Postrehy z Vážskych Važín
 • 11,50 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch
 • 12,30 Pološero – suchá kalamita
 • 13,00  Modra planéta

3. októbra 2019 – štvrtok

 •   9,00 Prednáška  O kliešťoch vážne i veselo
 •   9,45 Hranice v sude – o vine
 • 10,15 Krajinou vína – Pálava
 • 10,45 Krajinou vína – Muškát moravský
 • 11,15 Krajinou vína – Cabernet Moravia
 • 11,50 –12,30 posterová konferencia Kvalita potravín a zdravie zvierat – diskusia pri paneloch
 • 12,30 Pastier
 • 12,40 Strúhanie kopýt
 • 12,50 Konský zubár
 • 13,00 Mäso pre školy
 • 13,10 Huminové kyseliny
 • 13,20 Slabá úroda (Nórska produkcia)
 • 14,00 Ukončenie premietania AGROFILM 2019 na UVLF v Košiciach

 Vstup na projekcie je voľný.

Viac o festivale http://www.agrofilm.sk/

Rámcová program filmového festivalu Agrofilm 2019 http://agrofilm.sk/2019/af_2019_ramcovy_program.pdf

Katalóg filmov http://www.agrofilm.sk/2019/Agrofilm%20katalog%202019.pdf

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore