Tlačové správy

Premiéra činohernej inscenácie na scéne Jorik realizovaná v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“

Dve divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zaznamenali v roku 2019 významné jubileá. Bábkové divadlo v Košiciach (BDK) oslavuje 60 rokov od svojho založenia a Divadlo Thália je na svete polstoročie. Okrúhle narodeniny si dve kultúrne inštitúcie pripomenú spoločným projektom nazvaným „Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe“. Tento projekt bol finančne podporený v rámci programu Terra Incognita realizovaný Košickým samosprávnym krajom. Jeho unikátnosť tkvie v tom, že dokázal prepojiť viaceré druhy umenia a viaceré kultúrne inštitúcie – okrem Bábkového divadla v Košiciach a Divadla Thália sa partnermi projektu stali aj Východoslovenská galéria Košice (VSG) a Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

Bábkové divadlo v Košiciach ako žiadateľ projektu dokázalo vymyslieť koncepciu, ktorá oslovila aj spomínané kultúrne inštitúcie (viac o projekte nájdete na stránke https://www.terraincognita.sk/sk/zapojte-sa-do-novej-vyzvy-ktora-prepaja-tradicie-s-inovaciami a https://web.vucke.sk/sk/fakty-kraji/terra-incognita/dotacna-vyzva/2019/). Spoločnými silami tak vytvorili platformu, ktorej základným motívom je interdisciplinárnosť v umení. Štyri samostatné subjekty poukázali na možnosti prepojenia umeleckých aktivít rôznorodých kultúrnych inštitúcií v  netradičnom priestore. Ako prekročiť rámec jedného druhu umenia – divadlo, literatúra a výtvarné umenie – prostredníctvom interdisciplinárnych aktivít (divadelné predstavenie, experimentálne workshopy pre verejnosť a workshopy pre študentov konzervatórií). Cieľom bolo zasiahnuť širšie spektrum návštevníkov inklinujúcich doteraz iba k jednému druhu umenia a poukázať na súvis medzi umením výtvarným, divadelným, literárnym a hereckým. Vytvoriť tak kultúrnu ponuku, ktorá tematickým prepojením aktivít jednotlivých kultúrnych inštitúcií motivuje návštevníka k cyklickým návštevám a presunu medzi inštitúciami. Projekt takéhoto charakteru medzi kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK doteraz absentoval a pritom má obrovský potenciál zvýšiť povedomie verejnosti o tvorbe jednotlivých zúčastnených subjektov.

Hlavným výstupom projektu bude uvedenie snovej komédie poľského autora Slawomira Mrožka s názvom Tri noci na experimentálnej scéne Jorik Bábkového divadla v Košiciach. Činoherná scéna Jorik začala v roku 2017 písať druhú etapu svojej existencie. Ambíciou divadla je obohatiť repertoár scény Jorik v každej sezóne o jednu novú inscenáciu. V sezóne 2019/2020 pribudne dielo predstaviteľa tzv. východného bloku absurdnej drámy, Slawomira Mrožka, v réžii Józsefa Czajlika. V snovej komédii Tri noci sa predstavia dvaja hosťujúci umelci (Lucia Hurajová, Péter Nádasdi) a dvaja členovia umeleckého súboru BDK (Erika Orgován Molnárová, Peter Creek Orgován). Dramaturgom inscenácie je Miklós Forgács, ktorý o diele prezradil: „Dvaja muži. Jedna izba. Dvaja kolegovia. Pán inžinier a pán magister. Stále na služobných cestách. Stále spolu. Domov nosia vo svojich taškách. A zrazu sa objaví tretia osoba. Žena. Žena, ktorá túži, ktorá miluje, ktorá má svoje tajomstvo. Kto je tá žena? Odteraz čo je pravdivé a ozajstné a čo je víziou a snom? Sen nemôže byť skutočnosťou?

Po uvedení inscenácie na scéne Jorik predstavia partneri projektu pre verejnosť niekoľko zaujímavých workshopov. Východoslovenská galéria ponúkne dva experimentálne workshopy pre dospelých, ktoré sa budú konať v priestoroch VSG. Pod vedením odborných lektorov pôsobiacich vo VSG sa účastníci oboznámia s procesom tvorby scénografie viažucej sa k uvedenej inscenácii Tri noci. Tento workshop predstaví prepojenie výtvarného umenia, ktoré je vo svojej podstate prítomné v každej divadelnej inscenácii vo forme scénografie, kostýmov, rekvizít a pri bábkových inscenáciách vo forme bábok.

Prvá premiéra snovej komédie Tri noci je na programe dňa 17. 10. 2019 o 19:00 na scéne Jorik (Tajovského 4, Košice), druhá premiéra sa uskutoční 20. 10. 2019 na scéne Jorik v rovnakom čase. Kompletný program, repertoár a cenník predstavení nájdete na webovej stránke www.bdke.sk v sekcii JORIK.

„Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.“

„Projekt je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy  programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom inovatívne projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej  výške takmer 100 000 Eur.“

Mgr. Martin Konečný, PhD.

manažér

E-mail: konecnybdke@gmail.com

Web: www.bdke.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore