Tlačové správy

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky dnes prijalo dodatok k rozvrhu práce

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky (=US SR) Ivana Fiačana prijali dnes – 16. októbra 2019 na neverejnom zasadnutí pléna Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce ÚS SR na obdobie od 26. apríla 2019 do 31. decembra 2019.

Prijatie dodatku si vyžiadalo doplnenie pléna, a teda vymenovanie šiestich nových sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Straku a Martina Vernarského prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou 10. októbra 2019 na obdobie nasledujúcich dvanástich rokov.

Úplné znenie Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie  od 26. apríla 2019 do 31. decembra 2019 spolu s dodatkom je zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Predseda ÚS SR Ivan Fiačan:

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore