Aktuality

Kozmický konštruktér Ing. Ján Baláž, PhD. sa stal členom Medzinárodnej astronautickej akadémie

Ing. Jána Baláža, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zvolila Medzinárodná astronautická akadémia (International Academy of Astronautics) za svojho člena korešpondenta v sekcii inžinierskych vied.

Do akadémie ho uviedli 20. októbra 2019 na slávnostnom galavečere vo Washingtone DC (USA). Tohoročný Deň akadémie a následný galavečer mali v roku 50. výročia pristátia človeka na Mesiaci mimoriadne slávnostnú atmosféru. Zúčastnil sa na ňom totiž aj dlhoročný čestný člen akadémie Buzz Aldrin, astronaut misie Apollo 11, ktorý spoločne s Neilom Armstrongom urobili prvé kroky na Mesiaci 20. júla 1969. Ďalším významným účastníkom večera a protagonistom kozmického internacionalizmu bol aj astronaut NASA Thomas Stafford, ktorý si 17. júla 1975 podal ruku s ruským kozmonautom Alexejom Leonovom pri spojení kozmických lodí v rámci programu Sojuz – Apollo. Alexejovi Leonovovi, čestnému členovi IAA, ktorý zosnul 11.októbra 2019 vo veku 85 rokov, vzdala akadémia poslednú česť minútou ticha.

Zvolenie za člena akadémie nepovažujem iba za osobný úspech, ale najmä za úspech môjho pracoviska, Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ktorý sa kozmickému výskumu a inžinierstvu úspešne venuje už 50 rokov od svojho vzniku v roku 1969,“ hovorí Ján Baláž, novozvolený člen IAA. „V čase, keď Neil Armstrong a Buzz Aldrin kráčali po mesačnom povrchu, existoval náš ústav len niekoľko mesiacov, avšak prakticky okamžite sa zapojil do ruského programu medzinárodných kozmických letov Interkozmos. Po neskoršom uvoľnení politických obmedzení sme sa už mohli zapájať do vesmírnych misií aj ďalších kozmických agentúr, najmä európskej ESA i čínskej CNSA. Na vesmírnych misiách sa ÚEF SAV zúčastňuje prakticky nepretržite, práca našich rúk lieta vo vesmíre aj miliardu kilometrov ďaleko od Zeme. Kým jedna vesmírna misia dožíva, ako nedávna Rosetta alebo Radioastron, ďalšia je už na ceste k svojmu cieľu ako napríklad BepiColombo k Merkúru. V našom laboratóriu oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV sa pripravujeme na ďalšie, aktuálne na misiu JUICE k mesiacom planéty Jupiter a na mesačnú misiu Luna-Globe,“ povedal o najbližších zámeroch Ján Baláž, ktorý sa doposiaľ podieľal na trinástich už realizovaných vesmírnych misiách.

Medzinárodnú astronautickú akadémiu (International Academy of Astronautics) založil v Štokholme v roku 1960 významný astronautický priekopník Theodore von Kármán. IAA združuje popredných svetových odborníkov v štyroch astronautických disciplínach: základnom výskume, kozmickom inžinierstve, kozmickej biomedicíne a v spoločenských vedách. Za svoje ciele si kladie zabezpečovať vysoký štandard a uznanie úspechu svojich členov, skúmať a viesť diskusiu o aktuálnych problémoch vo vesmírnom výskume a technológiách a v spolupráci s národnými vedeckými a inžinierskymi inštitúciami poskytovať usmernenia pri mierovom využití a výskume vesmíru.

Medzinárodná astronautická akadémia má celosvetovo  1 200 členov v 65 krajinách (v tohtoročnom zozname sú len dvaja Slováci – endokrinológ MUDr. Ladislav Macho, DrSc., predseda SAV v rokoch 1990-92, a Ján Baláž). Hlavným princípom IAA je široký internacionalizmus, úzka spolupráca s národnými akadémiami s cieľom rozvíjať ducha spolupráce a pokroku, ktorý presahuje národné hranice, kultúry a inštitúcie.

Kontakt:

Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálne fyziky SAV

Bulharská 2

040 01 Košice

Ing. Ján Baláž, PhD., email: jan.balaz@saske.sk, mobil: 0904 564 648

Foto: NASA a archív J. Baláža

 

Slávnostný ceremoniál odovzdávania dekrétov novozvoleným akademikom. Ján Baláž druhý zľava.

Ján Baláž je novozvoleným členom IAA.

Dekrét, potvrdzujúci zvolenie  Medzinárodnou  astronautickou akadémiou

Vtedy a dnes…  Buzz Aldrin na mesačnom povrchu 20. júla 1969 a na akademickom dni 20. októbra 2019 vo Washingtone

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore