Tlačové správy

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach dostáva k dispozícii nové zariadenie od firmy BWG k.s.

Intenzívna spolupráca v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov s úzkou väzbou na požiadavky praxe sa medzi Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach a firmou BWG k.s. v Prešove traduje už od roku 2007. Materská nemecká firma BWG je dlhoročným dodávateľom plnoatomatizovaných výrobných liniek ako sú rovnacie, lakovacie, moriace a ďalšie procesné linky a zariadenia pre oceliarsky a hlinikársky priemysel do celého sveta.

Dňa 11.12.2019 firma BWG odovzdáva Fakulte elektrotechniky a informatiky ako dar nové technologické zariadenie – Model kontinuálnej linky vedenia pásu v hodnote vyše 16 tisíc EUR. Na tomto zariadení bude možné simulovať a navrhovať riadenie komponentov pre technologické procesy priemyselných liniek. Samotný model predstavuje zmenšenú kópiu skutočnej kontinuálnej linky, obsahujúcu základné časti: odvíjačku, ťažné valce, horizontálny zásobník a navíjačku. Súčasťou modelu sú aj snímače ťahu potrebné pre presné snímanie natiahnutia pásu. Riadenie linky využíva riadiace systémy a výkonové meniče pre pohony bežne používané na skutočných linkách v priemysle. Študenti tak budú mať možnosť v laboratórnych podmienkach získať skúsenosti s návrhom riadenia komponentov reálnych procesných liniek. Aj do prípravy a stavby uvedeného modelu linky boli zapojení študenti FEI v rámci svojich bakalárskych prác.

Aj týmto krokom chce firma BWG prispieť ku kvalitnej príprave absolventov a rozvojovým aktivitám na Katedre elektrotechniky a mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Oficiálne odovzdanie daru sa uskutoční dňa 11.12.2019 v zasadačke Dekanátu FEI, Letná 9, Košice.

Pre zástupcov médií budú o 12:45 hod k dispozícii:
doc. Ing. František Babič, PhD. – prodekan FEI pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. – vedúca Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI
Ing. Gabriela Ješková – riaditeľka BWG k.s. v Prešove

Kontakt:

František Ďurovský, tel.: 055 602 2267.
e-mail: frantisek.durovsky@tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore