Tlačové správy

Svetielko pomoci zasvieti aj na Ukrajine

Košická nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI – Pre deti z onkológie v týchto dňoch rozbieha s ukrajinskou verejnou organizáciou RADOU OCHRANY PRÁV PACIENTOV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV dvojročný projekt zameraný na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám. S významnou podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020,  je prioritne zameraný na Zakarpatskú oblasť na Ukrajine.

Podstatná časť takmer 300 tisícového príspevku zo zdrojov Európskej únie (presná suma predstavuje 295.316,56 EUR) bude poskytnutá na prístrojové vybavenie štyroch zdravotníckych zariadení v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice v mestách Užhorod a Mukačevo. Časť prostriedkov pomôže s vybavením dvoch oddelení a interiéru Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, časť bude venovaná na zorganizovanie spoločných vzdelávacích seminárov. Ich úlohou je sprostredkovať kontakty a umožniť výmenu odborných a praktických skúseností lekárov, sestier, podporného personálu aj  ľudí pôsobiacich v nadačnej a neziskovej sfére z oboch krajín.

Rovnako ako pred rokmi bolo pre nás pozitívom získavať skúsenosti v rozvinutých a ekonomicky silnejších európskych krajinách, dnes vnímame ako svoju profesionálnu aj ľudskú povinnosť pomôcť kolegom a tým aj detským pacientom na Ukrajine. Nielen pretože sme susedia, ale aj vzhľadom na dlhodobú snahu krajiny začleniť sa do Európskej únie. Možno o to viac, že s detskými pacientami spoza ukrajinských hraníc sa už stretávame aj na našich oddeleniach,” uviedla generálna riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH. Ako dodala, oceňuje prínos projektu aj pre košickú detskú nemocnicu, ktorá je koncovým zdravotníckym zariadením pre celý región východného Slovenska. Vďaka projektu sa vylepší predovšetkým prístrojové vybavenie Oddelenia detskej onkológie a hematológie a Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN.

Hlavnou nositeľkou projektu je košická nezisková organizácia Svetielko pomoci a jej zakladateľka a riaditeľka Miroslava Hunčíková. Už 13 rokov úzko spolupracuje s Oddelením detskej onkológie a hematológie DFN.  Viacnásobne oceňovaná filantropka založila organizáciu spolu so svojím otcom v roku 2006. Viedla ju k tomu osobná skúsenosť s vážnym ochorením dcéry Gabiky, ktorá v roku 2008 boj s rakovinou prehrala: „Prácu v našej organizácii som venovala Gabikinej pamiatke, je poďakovaním za jej statočnosť. Stratila som dcéru, ale akoby mi z neba mi ukázala cestu ako ďalej žiť… Zúročila som svoju osobnú skúsenosť. Zažila som si to a viem, že pomoc je potrebná.“ Priznáva, že má v povahe pomáhať ľuďom a riadi sa srdcom. „Keď ma s prosbou o pomoc oslovila ukrajinská lekárka, docentka Olga Pushkarenko, uvedomila som si, ako aj  nám pomáhali. Napríklad kolegovia z rodičovských organizácií vo Veľkej Británii, ktorí nám odovzdali svoje know-how pri vydávaní publikácií, ktoré sú prvým sprievodcom detí a rodičov pri prepuknutí vážneho onkologického ochorenia. My sme sa vďaka nim niečo nové naučili a mohli prevziať ich publikácie. Teraz to všetko môžeme posunúť ďalej,“ dodala M. Hunčíková.

Primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach MUDr. Natália Galóová je presvedčená, že kolegom z ukrajinskej strany budú okrem materiálnej pomoci užitočné a nápomocné aj  odborné skúsenosti ich oddelenia. Vzhľadom na zložitú situáciu s nedostatkom vysoko špecializovaného vybavenia na diagnostiku a liečbu onkopatológií, ako aj nedostatok rehabilitačného stupňa v procese ich liečby na Zakarpatsku, prispejú napríklad aj edukáciou pediatrov pri udržiavacej liečbe leukémií: „V týchto prípadoch nastupuje po intenzívnej polročnej lôžkovej liečbe jeden a polročná ambulantná liečba doma, kde sú nutné týždenné kontroly. Nepochybne bude užitočné, ak zaškolíme tamojších pediatrov, aby vedeli o aký typ liečby ide a čo je pre kontrolu dôležité,“ spomenula jeden z možných konkrétnych prínosov vzdelávacích seminárov. Výskyt detských onkologických ochorení na Slovensku je podľa MUDr. N. Galóovej v priemere 200 nových prípadov ročne. V Prešovskom a Košickom kraji je ich zhruba 50. „Nevyzerá, že by dochádzalo k výraznému nárastu ochorení, ale ani ústupu. Skôr vďaka lepšej diagnostike evidujeme väčší záchyt ochorení v sociálne vyčlenených komunitách,“ dodala na margo situácie na Slovensku. Zdôraznila, že najmä pri detských nádorových ochoreniach je veľmi dôležitá včasnosť záchytu. V súčasnosti, podľa štatistík na Slovensku, je u detských leukémií šanca na vyliečenie takmer 80 percentná.

Prínos zahraničnej pomoci mala sama možnosť oceniť MUDr. Mária Pisarčíková PhD., prednostka Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN. Vďaka štipendijnému fondu strávila niekoľko mesiacov v St. Anna Kinderspital, jednej z najlepších rakúskych detských nemocníc vo Viedni. „Získala som tam poznatky aj z liečby detí na onkologickej jednotke, pretože som bola som u onkológa profesora Gadnera a súbežne na jednotke intenzívnej starostlivosti, vrátane transplantačnej jednotky. Môj prístup bol síce limitovaný, keďže nie som onkológ, ale videla som ako tam zaúčali pracovníkov z Ukrajiny a Ruska. Nemocnica má jedno z najlepších renomé v Európe a  okrem iného bolo pre mňa veľkou skúsenosťou vidieť v praxi prístup týchto lekárov a vôbec všetkých zdravotníckych pracovníkov z hľadiska liečiteľnosti onkologických ochorení. Pre mňa to bola veľká škola práve rozmýšľaní, komunikácií s rodičmi a v reálnom nastavení možnej starostlivosti.“ Podľa prednostky KPAIM úzka spolupráca s onkológmi vychádza aj z faktu, že časť onkologických chorých detí sa lieči a leží aj na ich oddelení a „intezivisti“ bývajú súčasťou konziliárných tímov onkológov. Ochotu pomáhať a odovzdávať získané vedomosti považuje za úplne prirodzené. Podľa nej je daná samotnými etickými normami lekárskej profesie, ktoré obsahuje už Hippokratova prísaha. „Vo všetkom, čo sa naučíš, máš byť učiteľom pre svojich nasledovníkov. To je celé,“ dodala.

Dôveryhodnosť projektu znásobuje fakt, že pôsobenie Mirky Hunčíkovej aj Natálie Galóovej si všimli aj orgány verejnej správy. Potvrdzuje to čerstvé ocenenie z rúk košického župana Rastislava Trnku. Pred pár dňami, 14. decembra 2019, získala N. Galóová za vysoko odbornú prácu a systematické budovanie lepších podmienok pre detských onkologických pacientov v Košickom kraji Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). M. Hunčíkovú ocenil Trnka za dlhoročné poskytovanie pomoci a podpory rodinám ťažko chorých detí Čestnou cenou predsedu KSK. Je aj nositeľkou prestížnych celoslovenských ocenení Filantrop roka a Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia.

Informácie o projekte v skratke:

  • Názov projektu: Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji
  • Partneri projektu: Slovensko:  Svetielko pomoci – Pre deti z onkológie, Ukrajina: Рада захисту прав пацієнтів та медпрацівників (Rada ochrany práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov)
  • Trvanie projektu: November 2019 – Október 2021

Projekt je podporený z grantového Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 sumou 295 316,56 eur.

Kontakty pre viac informácií:

Miroslava Hunčíková, riaditeľka n. o. Svetielko pomoci

tel.: +421 903 821 676

e-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk

Katarína Margetinová, manažérka projektu

tel.: +421 918 351 938

e-mail: projekt.manazer@svetielkopomoci.sk

Viera Horniaková, PR manažérka

tel.: +421 905 282 188

e-mail: projekt.pr@svetielkopomoci.sk

www.svetielkopomoci.sk

projekt@svetielkopomoci.sk

www.facebook.com/JIQL.huskroua.eni.cbc

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore