Tlačové správy

Od hradu ku kaštieľom

Regéc, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Veľká Ida – obce medzi ktorými od hradov ku kaštieľom na pomyslenej ceste vytvorili legendárne osobnosti spojenie medzi historickými budovami a turistom zo súčasnosti. Regéc, kde strávil II. Rákóczi veľkú časť svojho detstva a miesto kde bolo stredisko Kuruckých bojov. Streda nad Bodrogom, kde strávil Lajos Kossuth začiatky svojej kariéry. Veľká Ida ako rodinné sídlo významného rodu Csákyovcov. Veľký Kamenec, ako dejisko krvavých bitiek a historických udalostí Zemplína.

Za sebou nasledujúc ako navlečené perly sú hrady a kaštiele, avšak veľmi často v zanedbanom alebo len čiastočne zrekonštruovanom stave, bez akýchkoľvek atrakcií pre turistov, bez rovnaký problém týkajúci sa nedostatku pracovných miest a sťahovania sa obyvateľstva do iných regiónov.

Spoločnou výzvou a zároveň príležitosťou obcí je zrekonštruovať a predstaviť svoje kultúrne a prírodné dedičstvo takým spôsobom, aby vytvorili pre turistov atraktívny okruh, viacdňovú túru „ z hradu na kaštieľ „ ktorá by prispela k zvýšeniu návštevnosti regiónu a k zlepšeniu hospodárskeho potenciálu.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia kultúrnych pamiatok partnerských obcí: obnova časti hradného paláca v obci Regéc, rozvoj kaštieľov v Strede nad Bodrogom a vo Veľkej Ide, vytvorenie interaktívnych výstav, miest pre trávenie voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj cyklo-turistickej infraštruktúry v danom regióne. Projekt taktiež prispieva k udržaniu miestnych komunít, posilneniu ich povedomia a lokálpatriotizmu, k poznaniu pohraničného regiónu, k rozšíreniu kultúrneho a ekologického turizmu.

Projekt „Od hradu ku kaštieľom / Vártól a kastélyokig / Castle to Castle /“ – realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020.

Hlavný cieľ projektu: Príroda a kultúra – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Cieľom projektu je: rekonštrukcia historických pamiatok na území partnerských obcí (vo Veľkej Ide – rekonštrukcia oplotenia historického parku), zriadenie interaktívnych výstavných priestorov ako aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Obec Veľká Ida sa pýši krásnym kaštieľom (pôvodne renesančno-baroková stavba) zo 17. str., kt. bol postavený na podnet rodu Csákyovcov a je obklopený veľkým anglickým parkom s jazierkom, so vzácnymi stromami. Hlavnou myšlienkou projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva a popritom pritiahnuť viac turistov a využiť tak turistický potenciál obce: každoročne sa tu koná viacero podujatí: medzinárodné folklórne festivaly, koncerty, či medzinárodná výstava psov…

Vedúci partner: Obec Regéc (HU);

Cezhraničný partneri: Obec Streda nad Bodrogom (SK), Obec Veľký Kamenec (SK) a Obec Veľká Ida (SK).

Kód projektu: SKHU/1601/1.1/206

Údaje o spoločnom projekte so všetkými partnermi celkom:

Celkový rozpočet:                 2.733.242,21 Eur

– z toho z ERDF:                    2.323.255,86 Eur

– zo ŠR:                                     273.324,21 Eur

– 5% spolufinancovanie:          136.662,14 Eur

Začiatok projektu: 1.03.2018 Plánované ukončenie projektu: 29.02.2020

Zmenené ukončenie po predlžení: 31.12.2020

 Údaje o projekte Vo Veľkej Ide:

Celkový rozpočet:                 480.890,33 Eur

– z toho z ERDF:                    408.756,78 Eur

– zo ŠR:                                     48.089,03 Eur

– 5% spolufinancovanie:          24.044,52 Eur

 Aktivity projektu:

A1: manažment projektu

A2: Publicita

A3: Investícia REG – rekonštrukcia hradu Regéc, + drobná cyklo infraštruktúra + výstavné priestory

A4: Investícia SNB – rekonštrukcia kaštieľa v SNB + drobná cyklo infraštruktúra + výstavné priestory v kaštieli

A5: Investícia VK – drobná cyklo infraštruktúra

A6: Investícia VI – rekonštrukcia oplotenia kaštieľa + výstavné priestory v kaštieli.

A7: Zariadenie REG – vybavenie výstavných priestorov

A8: Zariadenie SNB – vybavenie výstavných priestorov

A9: Zariadenie VI – vybavenie výstavných priestorov

A10: Externé expertízy, verejné obstarávanie a preklady

A11: Marketing – príprava komunikačnej stratégie, logo, tlačené publikácie, banner, roll up, tabule, virtuálne prehliadky, reklamné video…

Skratky:

REG – Regéc

SNB – Streda nad Bodrogu

VK – Veľký Kamenec

VI – Veľká Ida

 

Ing. Barta Pál, projektový manažér

Regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín

M.R. Štefánika 2393/29

075 01 Trebišov

Mobil: 0915 914 852

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore