Tlačové správy

Spolupráca v oblasti cestovného ruchu medzi cezhraničnými obcami

Dňa 28. januára 2020 sa v Strede nad Bodrogom uskutočnila tlačová konferencia k cezhraničnému projektu s názvom Castle to castle. Za účasti projektových partnerov boli zástupcovia médií informovaní o cieľoch projektu ako aj jeho prínose v oblasti zvýšenia návštevnosti regiónu.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia kultúrnych pamiatok partnerských obcí, vytvorenie interaktívnych výstav, miest pre trávenie voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj cykloturistickej infraštruktúry v danom regióne.

Medzi hlavné výstupy projektu môžeme zaradiť:

  • obnova časti hradného paláca v obci Regéc
  • rekonštrukcia kaštieľa v obci Streda nad Bodrogom
  • rekonštrukcia oplotenia parku pri kaštieli vo Veľkej Ide
  • vytvorenie interaktívnych výstav v jednotlivých historických budovách
  • rozvoj cykloturistickej infraštruktúry

Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá na koniec roka 2020.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 2 733 242,21 EUR z ktorého 2 323 255,86 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Gabriel Kiss, projektový manažér

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore