Tlačové správy

Botanická záhrada UPJŠ znovu otvára svoje brány

Vzhľadom na rozhodnutie hlavného hygienika SR zo dňa 4.5.2020 sa UPJŠ rozhodla sprístupniť určené vonkajšie priestory Botanickej záhrady na Mánesovej 23 za zvýšených protiepidemiologických opatrení účinných odo dňa 6.5.2020.

Vstup do areálu BZ UPJŠ je možný len individuálne (alebo len pre členov jednej domácnosti), pri stretávaní sa s inými návštevníkmi je potrebné dodržiavať odstup minimálne dva metre a podmienkou vstupu je nosenie ochranného rúška, respektíve iného prekrytia dýchacích ciest (šatka, šál atď.). Takéto ochranné prostriedky je možné si zložiť len vo vyhradených častiach areálu (lesopark) a v prípade dodržania minimálnej vzdialenosti 20 metrov od ostatných návštevníkov, resp. zamestnancov BZ UPJŠ.

V prípade akýchkoľvek príznakov respiračných ochorení nie je vstup do priestorov záhrady možný. BZ UPJŠ si vyhradzuje právo na náhodné monitorovanie telesnej teploty návštevníkov pred  vstupom do areálu. Všetky vnútorné priestory (budovy, skleníky a toalety) sú uzatvorené, vlastné jedlo a nápoje môžu návštevníci BZ UPJŠ konzumovať len v častiach areálu, v ktorých je možné zložiť si ochranné prostriedky, a za podmienok dodržiavania bezpečnej vzdialenosti. V platnosti ostávajú aj ostatné platné pravidlá návštevného poriadku.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.,tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Kontakt:

Tel.: +421552342137; mobil: +421905385911; e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk; web: www.upjs.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore