Tlačové správy

Ústavný súd Slovenskej republiky oznamuje, že sudca ústavného súdu Mojmír Mamojka sa vzdal funkcie sudcu ústavného súdu

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) oznamuje, že sudca ústavného súdu Mojmír Mamojka sa vzdal funkcie sudcu ústavného súdu písomným oznámením doručeným predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivanovi Fiačanovi dňa 13. mája 2020.

V súlade s čl. 138 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 18 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, funkcia sudcu ústavného súdu v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi ústavného súdu.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore