Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan sa stretol s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa dnes v Bratislave stretol s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jánom Šikutom. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti. Nosnými témami rokovania na pôde Najvyššieho súdu Slovenskej republiky boli rozhodovacia činnosť oboch inštitúcií, prehlbovanie vzájomnej spolupráce, problematika efektívnosti súdnictva, európskej integrácie a členstvo súdnych inštitúcií v medzinárodných štruktúrach.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore