Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 1. júla 2020 rozhodol:

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 17/2020:

O návrhu Okresného súdu Poprad na začatie konania o súlade Metodického pokynu č. 1/2006 generálneho riaditeľa sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s § 58 ods. 3 a § 58 ods. 6 Trestného poriadku a s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 366/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, krajské, špeciálny súd a vojenské súdy s účinnosťou od 1. marca 2015 takto rozhodol:

Konanie o návrhu Okresného súdu Poprad  z a s t a v u j e.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore