Tlačové správy

Cesty v okrese Spišská Nová Ves budú bezpečnejšie

Košický samosprávny kraj pokračuje v letných opravách vozoviek. V predposledný júlový týždeň boli ukončené práce na dvoch úsekoch v okrese Spišská Nová Ves. Skvalitnenie vozoviek má byť prínosom aj z pohľadu bezpečnosti premávky na nehodových úsekoch.

Problematické úseky cesty  II/546 medzi obcami Nálepkovo a Hnilčík v dĺžke 1 600 m  a II/533 medzi Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou v časti dlhej 320 metrov boli opravené dvojvrstvovým emulzným náterom. „Obidva úseky patrili medzi rizikové cesty s vysokou mierou nehodovosti, pričom k dopravným nehodám dochádzalo aj z dôvodu zhoršených adhéznych podmienok. Po oprave predpokladáme zvýšenie bezpečnosti premávky motorových vozidiel na týchto úsekoch,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Na úseku Nálepkovo a Hnilčík došlo v prvej polovici tohto roka už k piatim dopravným nehodám, pričom za vlaňajší rok eviduje najväčšia krajská organizácia osem a za rok 2018 štyri nehody na tomto úseku. Uvedené štatistiky zahŕňajú iba škodové udalosti, kedy bola privolaná polícia. Správa ciest odhaduje, že skutočný počet nehôd a škodových udalostí na predmetných úsekoch môže byť až dvojnásobný.

Okrem scelenia povrchu sa po oprave zvýšila aj drsnosť povrchu vozovky, čím bolo zabezpečené zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde týmito úsekmi vozoviek. Opravený úsek medzi Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou bol zároveň plynule napojený na úsek, ktorý bol opravený na jeseň v roku 2019, čím sa zároveň dosiahla aj optická celistvosť úseku. Práce na predmetných úsekoch pokračujú aj  v priebehu tohto týždňa zametaním prebytočného kameniva, premávku a zjazdnosť úsekov však táto činnosť ovplyvní len v minimálnom rozsahu.

Zvýšenie kvality ciest v správe Košického samosprávneho kraja a predĺženie životnosti ich povrchu je jednou z priorít krajskej samosprávy. „Počas letných mesiacov by sme mali formou súvislých opráv alebo veľkoplošnými vysprávkami opraviť približne 70 kilometrov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Z toho emulzný náter, ktorý bol použitý aj pri oprave týchto dvoch úsekov na Spiši, sa bude aplikovať na 22 kilometroch. Táto forma opráv je efektívnejšia, ako opakované plátanie výtlkov. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je z pohľadu Košického samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, najdôležitejšie,“ uzavrel predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore